Nasjonalbudsjettet 2019

Forslaget til statsbudsjett for 2019 inneholder få lyspunkter for Høgskolen i Innlandet. 

Ingen stipendiater, nye studieplasser eller andre positive punkter.

Statsbudsjettet for 2019 og orientering om forslag til statsbudsjettet 2019 for universitet og høgskoler (blått hefte), er ikke spesielt fordelaktig for HINN.

Høgskolen i Innlandet får følgende endringer i forslaget:

  • Videre oppbygging av studieplasser til IKT tildelt i 2017 med kr 2,1 mill.
  • Videre oppbygging av studieplasser til sykepleie tildelt i 2018 med kr 1,1 mill.
  • Videreføring av ny rekrutteringsstilling tildelt i 2018 med kr 1,3 mill.
  • Økt basisfinansiering for fusjonen med Østlandsforskning med kr 4,1 mill.
  • Reduksjon i basis etter ny finansieringsmodell i 2017 med kr 1,7 mill.
  • Reduksjon i basis som følge av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen med kr 5,5 mill.

Universitetsambisjon

HINN har en ambisjon og et klart mål om å bli akkreditert som universitet i løpet av 2019, og sender søknaden i løpet av høsten 2018.

-Med et lavt antall rekrutteringsstipendiater finansiert direkte over statsbudsjettet må HINN gjøre krevende prioriteringer i sine budsjetter for å nå målet, sier rektor Kathrine Skretting

Krevende effektivisering

HINN registrerer at Regjeringen viderefører et flatt kutt på 0,5 % som følge av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen.

-Et ostehøvelprinsipp er velfungerende i situasjoner der utgangspunktet er likt. Nå ser vi at andel grunnfinansiering for 2019 varierer i stor grad. HINN ligger nederst på lista over grunnfinansiering med 60,2 %. Over oss ligger NMBU med 64,6 %, konstaterer Skretting. 

-Ikke desto mindre opprettholder HINN sitt fokus på universitetsstatus. Vi tror fortsatt vi har det som skal til, og satser på å bli et godt og fremtidsrettet universitet fra 2020, avslutter Skretting. 

Kontaktperson: rektor Kathrine Skretting, tlf.: 951 36 364

Sist endret: .