Språklig balansegang – norsk og engelsk i akademia

Illustrasjon norsk språk

Språkrådet er opptatt av balansen mellom engelsk og norsk i en sektor som utfordres på økende internasjonalisering. (Bilde: Colourbox)

Ligger norsk fagspråk på sotteseng, og er engelsk i ferd med å ta over på universiteter og høgskoler? 

Fredag 15. februar inviterer Språkrådet til frokostseminar på Kulturhuset i Hamar for å belyse hvordan utdanningsinstitusjonene håndterer balansen mellom internasjonalisering og det norske samfunnets behov – mellom engelsk og norsk språk. 

På frokostseminaret ønsker Språkrådet å vise hvilke språkvalg som gjøres ved universitetene og høgskolene, og hvordan institusjonene balanserer mellom internasjonalisering og det norske samfunnets behov. Hvilke språklige utfordringer står universiteter og høgskoler overfor, og hvordan kan disse utfordringene møtes?

Flere andre spørsmål blir drøftet på seminaret:

  • Har utdanningsinstitusjonene funnet oppskriften på en språklig balansegang mellom norsk og engelsk?
  • Ligger norsk fagspråk på sotteseng, og er engelsk i ferd med å ta over på universiteter og høyskoler?
  • Får studentene gode nok ferdigheter i norsk fagspråk til å kommunisere klart og presist i et norskspråklig arbeidsliv og til å delta i den norske offentligheten når de er ferdige med studiene?
  • Hvordan kan universitetene og høyskolene lære av hverandre og samarbeide for å sikre gode språkvalg?

Rektor Curt Rice ved OsloMet – storbyuniversitetet og rektor Kathrine Skretting ved Høgskolen i Innlandet stiller med innlegg om språkpolitikk og språklige utfordringer ved sine institusjoner.

Direktør i Språkrådet, Åse Wetås, innleder om det norske fagspråkets betydning for norsk samfunnsliv.

I tillegg presenterer leder for Språkrådets fagråd for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning, Marita Kristiansen, Språkrådets «Veiviser for språkvalg i universitets- og høgskolesektoren». Veiviseren inneholder praktiske råd til institusjonene om hvordan de kan balansere bruken av norsk og engelsk i akademia.

Frokostseminaret avrundes med et ordskifte mellom innleggsholderne.

Gjør gjerne andre også oppmerksom på arrangementet.

Velkommen!

 

Sist endret: .