Nybygget på Evenstad i vårsola

Foto: Kaja Johnsen/HINN

Åtte personer søker jobben som dekan ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi.

Om fakultetet

Fakultetet har ca. 60 ansatte og underkant av 500 studenter (heltidsekvivalenter).

Aktiviteten er lokalisert ved studiestedene BlæstadEvenstad og på Hamar.

Fakultetet drifter et av høgskolens doktorgradsprogrammer ph.d. i anvendt økologi.

Sist endret: .