Language: NOR | ENG

Søker godkjenning for doktorgrad i helse og velferd

En lege lytter på en pasient

En ny doktorgrad i helse og velferd tar utgangspunkt i fire vitenskapelige områder som det undervises i ved høgskolen: sosial-, helse, folkehelse- og idrettsvitenskap.

Høgskolen i Innlandet søker Nokut om akkreditering for en ny doktorgradsutdanning. Utdanningen innen helse og velferd er utviklet for å dekke forskerutdanningsbehov ved høgskolen og Sykehuset Innlandet. 

– Denne forskerutdanningen er unik i Norge. Det er en bred utdanning som bygger på fire vitenskapelige områder; sosial-, helse, folkehelse- og idrettsvitenskap. Tilbudet kan over tid gi et kompetanseløft innen helsefeltet for hele Innlandet, sier Kathrine Skretting, rektor ved Høgskolen i Innlandet.

Samarbeider med sykehuset

Allerede i 2017 signerte høgskolen og Sykehuset Innlandet en intensjonsavtale om at det skulle etableres et slikt utdanningstilbud ved høgskolen. Bakgrunnen var et stort behov for kompetanse og utdanning på forskernivå innen helse og velferd i regionen. Sammenslåingen av Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark bidro også ved at den nye høgskolen samlet fikk et mye større kompetansemiljø enn før.

– Samarbeid med sykehuset vil styrke satsingen og er viktig for å kunne etablere det nye tilbudet. Samarbeid gir oss potensiale for å bygge et sterkere fagmiljø og større tilfang av stipendiater, sier Skretting.

– Vi har til enhver tid mange ansatte i doktorgradsløp som har behov for ulike typer forskerkurs som en del av et doktorgradsutdanningstilbud. Vi er glad for at høgskolen nå satser på å etablere et slikt tilbud som en del av sin doktorgradsutdanningsportefølje, sier Ingeborg Hartz, forskningsdirektør for Sykehuset Innlandet.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) skal behandle søknaden om å få den nye doktorgradsutdanningen godkjent.

Relevant for mange

Forskerutdanningen er relevant for kandidater fra alle masterprogrammene ved fakultetet for helse- og sosialvitenskap ved høgskolen. Den kan også være aktuell for kandidater med relevant bakgrunn fra andre fakulteter ved høgskolen, andre høgskoler og universitet, og for stipendiater ved Sykehuset Innlandet og andre sykehus.

Gjennom programmet skal stipendiater og forskere utvikle kunnskap om hvordan helse og velferd påvirkes av biologiske, sosiale, pedagogiske, organisatoriske, økonomiske og politiske forhold. En viktig hensikt er at kunnskapen skal tas i bruk og gi nyskaping i tilbudene som gis til brukere av helse- og velferdstjenester og befolkningen som helhet. 

– Dersom Nokut akkrediterer utdanningen, får Norge et nytt doktorgradstilbud som er utpreget tverrfaglig. Det bygger videre på den tverrfagligheten og helhetlige tekningen som allerede preger forskningsmiljøet vårt innen helse- og sosialvitenskap, sier Kathrine Skretting. 

Kontakt:

Dekan Ingrid Guldvik, fakultet og helse- og sosialvitenskap, Høgskolen i Innlandet, tlf. 938 43 072, e-post: ingrid.guldvik@inn.no