Language: NOR | ENG

Snur om på alt for å redde konferansen

Logo konferanse

Arrangørene av stor internasjonal konferanse på Hamar lar seg ikke stoppe av pandemien. Nå blir konferansen heldigital.

Mellom 170 og 200 deltagere fra 45 forskjellige land skulle komme til Hamar til konferansen Researching and Apply Metaphor (RaAM) 2020 fra 18. til 21.juni. Arrangøren er språkforskningsmiljøet ved HINN sammen med Multiling-senteret ved UiO.

Tiltakene for å hindre spredning av koronoaviruset i Norge og andre land har umuliggjort konferansen på Hamar, men svaret er ikke avlysning: Programmet blir gjennomført digitalt. 

Susan Nacey

Susan Nacey og kollegene jobber hardt for å redde konferansen i juni. 

– Jeg hadde null erfaring med sånt og tenkte først det er uaktuelt med en digital konferanse.  Men jeg har fått støtte fra både høgskolen og deltakere i hele verden og tilbakemeldingene er givende. Dette skal vi få til, sier professor Susan Nacey, som leder organiseringen av konferansen.

Frivillige fra fagmiljøet rundt i verden har meldt seg og den «lokale» organisasjonskomiteen er utvidet med en forsker i Australia.

Alle som skal holde foredrag og andre nøkkelpersoner har svart at de vil delta.

Mange fordeler

Firedagers-konferansen med nær 200 deltakere skal foregå med nettverktøyet Zoom. Her skal språkforskerne holde presentasjoner og det blir virtuelle møter med blant annet hovedinnlederne på avtalte tidspunkter, hvor deltakerne kan stille spørsmål og snakke om prosjekter i et digitalt rom. 

– Selv om jeg er skuffet over at disse flinke forskerne ikke kan komme til Hamar, synes jeg denne muligheten er utrolig spennende, sier Nacey.

Hun sier de kan holde påmeldingsavgiften lavere enn ellers, og at mange som ikke hadde anledning til å komme til Norge kan bli med.

– Kanskje kan også forskerne som presenterer sine arbeider få en grundigere tilbakemelding enn de ville fått på en fysisk konferanse. Ofte blir det ikke tid til å formulere de gode spørsmålene når de skal stilles fra salen. Digitalt er det også flere måter å samhandle på.

Digital mingling i pausene

Den sosiale delen av RaAM skal også bli ivaretatt. Nettverksbygging er en viktig del av en internasjonal forskningskonferanse, det stimulerer til forskningssamarbeid. 

De planlegger både virtuelle kaffepauser og virtuelle måltider. De håper også på en videooverført konsert med bandet de hadde booket. Kanskje får de også til en form for omvisning i Hamar by?

Nacey håper forskermiljøet ved Høgskolen i Innlandet kan dra med seg erfaringer også til seinere, og hun vil gjerne dele erfaringene de gjør med andre – i og utenfor høgskolen, i og utenfor akademia. Det er mange arrangementer som står i fare for å bli avlyst akkurat nå.

Hun innser at det er noen fordeler med å gå digitalt, både faglig og på annen måte.

– Det er jo også bedre for klimaet, ingen får jetlag og ingen trenger tenke på hvilke klær de skal ha på seg, avslutter professor Susan Nacey.