Slik søker du utdanning

Illustrasjonsbilde i forbindelse med søknadsfristen for høyere utdanning 15. april.

Søknadsfristen for høyere utdanning nærmer seg (foto: Colourbox).

Søknadsfristen for høyere utdanning nærmer seg. Her får du noen tips til hvordan du søker utdanning. 

Informasjon om hvordan du kan søke våre studier finner du under søknad og opptak.   I studieomtalene finner du detaljert informasjon om de enkelte studiene. Søking til års- og bachelorstudier skjer først og fremst gjennom Samordna opptak. Søking til master- og videreutdanninger skjer via lokalt Søknadsweb for Høgskolen i Innlandet. Om du tar enkelte årsstudium ved HINN og skal over på et bachelorstudium skal du også benytte lokalt Søknadsweb , noe du kan lese mer om her. Knappen «Søk opptak» på våre nettsider tar deg til riktig søkeportal.

Råd og søketips fra opptakskontoret når du skal søke studier får du her. 

Søking gjennom lokalt opptak

Lokalt opptak er lagt opp litt annerledes enn søking gjennom Samordna opptak med tanke på rangering og opptakskrav. Hovedregelen er at du blir rangert etter karakterene i det som er opptakskravet. Er det krav om bachelorgrad innen for eksempel sykepleie er det karakterene fra den graden din du blir rangert etter.

Viktige frister for lokalt opptak ved Høgskolen i Innlandet i 2019 finner du her.

Svar på søknad gjennom lokalt opptak

Etter søknadsfristen så vil den første runden med svar bli sendt ut i slutten av mai. De som fullfører utdanning våren 2019 vil få svar i midten av juli.

Søking gjennom Samordna opptak

Skal du søke års- eller bachelorstudier starter prosessen i de fleste tilfeller på nettsidene til Samordna opptak. På deres nettsider kan du søke opptil ti studier som du velger i søkeportalen. Du kan søke opptak blant 1300 studier ved 27 høgskoler og universiteter i Norge, med kun en søknad.

Les opptakskravet

De aller fleste høgskole- og universitetsutdanningene krever generell studiekompetanse, men enkelte retninger krever også at søkerne har en spesiell fagkombinasjon. Derfor er det viktig at du leser opptakskravet og helst regner ut poengene dine for å se om du har nok poeng til studier med poengkrav.

Poengsummen kan du regne ut her.

Før du kontrollerer og sender inn søknaden må du velge din utdanningsbakgrunn. Sjekk at du får kvittering i «Meldinger» inne i søknaden din. Søknaden må være registrert og fullført før søknadsfristen 15. april. Du kan endre rekkefølgen på studievalgene dine hos Samordna opptak frem til 1. juli.

En komplett oversikt over viktige tidsfrister for opptaket i 2019 hos Samordna opptak finner du her.

Last opp relevant dokumentasjon

Når du har søkt studier, er det viktig at du laster opp nødvendig dokumentasjon i tide. Denne informasjonen avgjør om du er kvalifisert for studiene du søker på eller ikke. Kvitteringen inneholder en liste over hva du må laste opp og hva som eventuelt finnes elektronisk fra før. Gjennom å lese opptakskravet nøye finner du ut hvilken dokumentasjon som kreves.

Dokumentasjon kan du lese mer om på nettsidene våre.

Tilbakemelding på søknad fra Samordna opptak

Søknaden din blir sendt til behandling når du har søkt og lastet opp relevant dokumentasjon. Svar får du 20. juli. Da må du huske å svare tilbudet innen svarfristen, ellers mister du plassen din. Lykke til med studievalget.  

Sist endret: .