Language: NOR | ENG

Slik kan du forberede deg på tiden etter Korona

Illustrasjonsbilde fra Colourbox.

Det er flere ting du som student kan gjøre i studieløpet for å gjøre det attraktiv for fremtidige arbeidsgivere. Foto : Colourbox. 

Koronapandemien har ført til en krise med stor betydning også for fremtidens arbeidsmarked. Men hva kan du som student gjøre for å gjøre deg attraktiv i løpet av studietiden? 

Førsteamanuensis og karriereveileder ved Høgskolen i Innlandet, Erik Hagaseth Haug, har i sin rolle som seksjonsleder på Seksjon for veiledningsstudier fått mange spørsmål knyttet til korona. Selv forsker han på og utdanner karriereveiledere.

Han sammenligner situasjonen med finanskrisen i 2008, selv om vi nå står oppe i en enda mer omfattende krise som har rammet både arbeidslivet og studenter som gruppe.

- Vi kan på kort sikt trolig forvente en utvikling som er temmelig lik som den etter finanskrisen, der allerede utsatte arbeidstakere vil bli hardest rammet. Det er en tendens til at unge i større grad jobber i privat sektor, og dette er bransjer som spås en gradvis, men krevende gjenoppbygning.

Flere søker seg til høyere utdanning

Partner og daglig leder i Hodejegerne, Åsta Braathen, synes det er for tidlig å forutse hvilke konsekvenser koronakrisen vil ha for høyere utdanning på lang sikt. På kort sikt viser hun til at søkertallene har økt med nesten ni prosent.

- Statistikken viser blant annet at helsefag øker i popularitet. Det kan vi kanskje tolke som et tegn på at enkelte yrker får en statusheving? Kanskje gjør situasjonen vi står i nå at mange ser verdien i samfunnskritiske yrker som de ikke har tenkt på å søke seg til tidligere. 

Profilbilde av Åsta Braathen.

Tilpasningsdyktighet blir viktig i fremtiden, mener Åsta Braathen. Foto : Hodejegerne.

Nylig ble søkertallene fra Samordna Opptak offentliggjort, og de viste at aldri før har så mange søkt seg til universiteter og høgskoler. I år har over 150 000 personer søkt studieplass via Samordna opptak, rundt 12 000 flere enn i fjor. Disse har på sikt gjort et klokt valg, mener Haug.

- Høyere utdanning, og særlig praksisnære og mer kortvarige utdanninger tror jeg vil bli viktigere og mer etterspurt i tiden som kommer. Omstilling, det å «snu seg raskt rundt» kan også få økt oppmerksomhet innenfor utdanningssektoren, spår Haug.

Forventer en dreining av utdanningstilbudet

Økt fart på digitaliseringen og større grad av fleksibilitet mener Haug kjennetegner høyere utdanning nå kort tid etter korona-utbruddet.

- Vi har sett tydelige signaler om et behov for flere kortere/modulbaserte studier, og dette kan utfordre utdanningssektorens «tradisjonelle» struktur. En dreining av utdanningstilbudet mot samlingsbaserte videreutdanninger kan bli en konsekvens som også tradisjonelle gradsstudier må forholde seg til.

Førsteamanuensis Inge Hermanrud forventer en økt etterspørsel etter nettbaserte studier, noe som også vil gi flere slike tilbud.

- Høyere utdanning blir svært viktig for mange. For den enkelte handler det om å beherske det å lære nytt, noe vi alle i større grad må forberede oss på.

Haug beskriver læringskurven som bratt for enkelte i utdanningssektoren som i raskt tempo og kanskje i en større rolle enn forventet har måttet ta del i digitaliseringen denne våren.

- Men det gjøres flere positive erfaringer som vil videreføres når vi kommer tilbake i tilnærmet normal situasjon i fremtiden. Her tenker jeg særlig på kombinasjoner av nettbaserte og samlingsbaserte opplegg.

- Nettbasert undervisning vil integreres enda mer med campusbasert undervisning. Det beste fra to verdener vil gi bedre undervisning i høyere utdanning, tror Hermanrud.

- Tenk langsiktig

Den yngre generasjonen som enten er i studieløp eller skal starte med studier til høsten vil møte et arbeidsmarked i endring der evnen til omstilling, innovasjon og bærekraft blir relevante stikkord. I en periode der mange er på utkikk etter «sikre» yrker råder Haug til å gjøre det beste ut av studietiden for å være godt forberedt på det som venter i arbeidslivet.

- Situasjonen akkurat nå viser at yrker i offentlig sektor er sikrere, men det å kun basere seg på en faktor og dens innvirkning på arbeidsmarkedet i fremtiden vil være en usikker strategi fra et mer langsiktig perspektiv. Fra tidligere har vi sett at råd basert på nåtidige behov vil være utdatert innen man er ferdigutdannet.

Hermanrud beskriver arbeidsmarkedet som utfordrende for en del yrkesgrupper, men for helsepersonell er jobbmulighetene gode, uavhengig av korona.

- Dette har med å gjøre at det blir enda flere eldre i befolkningen som vil trenge omsorg.

Haug mener de «store tallene» om arbeidskraftsbehov vil stå seg gjennom denne situasjonen. Men det betyr ikke at studentene våre bør forholde seg passive.

- Min oppfordring er å jobbe systematisk med egen karriereplanlegging i studietiden. Dette vil kreve såkalt valgkompetanse som handler om både egenskaper for å komme fram til gode valg for seg selv og samfunnet, men også en bevissthet om at «gode valg» alltid vil ha flere svar.

Flere kilder til god informasjon

Ved Høgskolen i Innlandet kan du få råd fra studieveiledere tilknyttet studiestedene våre. I tillegg finnes det regionale karrieresentre som kan være en god sparringspartner for deg.

Nasjonalt har Hodejegerne de siste ukene sett en økning i etterspørselen etter karriererådgivning, noe som tilsier en økt bevissthet rundt egen karriere og arbeidsfremtid.

- Spesielt profesjonsstudier vil trolig bli enda mer attraktivt med det store fokuset på arbeidsledighet som vi ser nå. Det å tilegne seg konkret og direkte anvendbar kompetanse er en trygg vei inn i arbeidslivet, sier Braathen.

Men hva kan de nåværende studentene utover å prestere godt på studiene gjøre for å forberede seg på det som venter i arbeidslivet? Braathen oppfordrer alle til å holde seg oppdatert på hva som skjer i samfunnet, og studere noe du interesserer deg for.

- Tilpasningsdyktighet og fleksibilitet vil være viktig for oss alle i årene som kommer. Vi vet ikke helt hvordan arbeidsmarkedet vil se ut om noen måneder eller om et år, og derfor må vi evne å tilpasse oss. Når det gjelder bransjer vil kompetanse innen IT være viktig i alle yrker, og det vil alltid være behov for lærere. Helse- og økonomifag er også trygge alternativer, mener Braathen.

Hermanrud oppfordrer studentene til å «utfordre» de faglige for å utvikle seg selv.

- Studentene kan være «krevende kunder». Det er bare fint om de tør å utfordre oss faglige i fag og selv bli kjent med samfunns- og arbeidsliv gjennom frivillig engasjement, deltidsjobb og praksisopphold gjennom studiet.