Language: NOR | ENG

Skriver doktorgrad om sykehus i friluft

Anne Hagerup Larsen.

Anne Hagerup Larsen er nytilsatt stipendiat ved Høgskolen i Innlandet. 

Anne Hagerup Larsen er nytilsatt stipendiat på prosjektet «Friluftssykehuset som helsebygg-innovasjon».

Prosjektet er en «Post occupancy evaluation» (POE) av Friluftssykehuset, med intervjuer av brukerne og initiativtakerne, evaluering av bruk og erfaringer så langt. Problemstillingene Larsen vil besvare er: Hva kjennetegner innovasjonsprosessen bak Friluftssykehuset? Og hvordan blir Friluftssykehuset brukt og samsvarer bruken med intensjonene? 

Larsen, som er tidligere masterstudent på miljøpsykologi og utdannet psykolog, har rent faglig en kvalitativ tilnærming til prosjektet.

- Først og fremst består det av kvalitative studier og intervju, biofilisk design for helsebygg og evidensbasert design for helsebygg. Det er også ønskelig med kvantitative data og jeg håper dette kan gjøres på lengre sikt, da datagrunnlaget ennå er litt for lite, sier Larsen.

Hun utdyper hva som menes med biofilisk design på denne måten.

- Det å bringe naturen innendørs ved å anvende naturlige materialer refereres til som «biofilisk design», altså design som etterligner naturen og inkluderer elementer som dagslys, planter og naturlige materialer som tre og stein som nøkkelelementene i biofilisk design.

Innholdsbilde

Å bringe naturen innendørs, eller biofilisk design, er sentral i prosjektet. Foto : Øystein Horgmo. 

Evidensbasert design (EBD) har bakgrunn i det Larsen kaller «helende arkitektur».

- Visjonen er at arkitekturen påvirker menneskenes velbefinnende og at arkitektur derfor kan bidra til å fremme tilfriskningsprosessen hos pasientene. Grunntanken er ikke at arkitekturen i seg selv kan hele, men den arkitektoniske utformingen kan understøtte den helingen som skjer psykisk og fysisk.

I arbeidet med prosjektet samarbeider Larsen med Rikshospitalet, men hun ønsker også flere samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt og er i gang med å etablere samarbeid med internasjonale forskningsmiljø på temaet helsebyggarkitektur.

Målet med doktorgradsprosjektet er å gjøre naturopplevelser tilgjengelig for alle.

- Ettersom mestringsopplevelser, trygge mellommenneskelige erfaringer og naturbaserte sanseinntrykk antas å ha en positiv innvirkning på sykdomsmestring, ønsker Stiftelsen Friluftssykehuset å gjøre naturopplevelser tilgjengelig for alle pasienter og at friluftssykehus kan bli en ny standard på alle norske sykehus. Forskingen retter seg mot å identifisere hensikt, ideer og teoretisk/empirisk rasjonale bak friluftssykehus, sier Larsen.

Larsen forteller at på Rikshospitalet kan Friluftssykehuset benyttes av alle pasienter som er innlagt, men Friluftssykehuset brukes på dagtid på hverdager av S-BUP til behandling av barn og ungdommer med alvorlige kroniske og somatiske lidelser.

Selv beskriver hun seg som en naturfrelst vestlending som er glad i naturen.

- Jeg oppsøker stadig naturen for trening, friluftsliv og rekreasjon. Jeg liker at vi har ulike årstider og hvordan naturen forandrer seg gjennom året.