Language: NOR | ENG

Skjerper koronatiltakene til over påske

Illustrasjon med teksten covid-19

Smittesituasjonen nasjonalt gir en innskjerping av koronatiltak ved Høgskolen i Innlandet fram til 11. april.

– Koronautviklingen den siste tida er urovekkende. Det er all grunn til å vente at en tredje smittebølge vil ramme også Innlandet. Vi gjør en innskjerping for å være føre var, og begrense de potensielle konsekvensene av et smitteutbrudd som rammer høgskolen, sier rektor Kathrine Skretting.

Avstandsregler i lokalene

Høgskolens studiesteder holdes fortsatt åpne. Samtidig ser beredskapsledelsen at det på enkelte studiesteder er mange personer i lokalene, og at avstandsreglene ikke alltid blir fulgt. Her trengs det en innskjerping.

– Vi minner om at alle som oppholder seg på studiestedene skal holde minst en meter avstand til andre, men anbefaler to meter. Dersom avstandskravet ikke kan etterleves anbefaler vi bruk av munnbind, sier Skretting.

Hjemmekontor og redusert reising

To tiltak som berører ansatte blir også innskjerpet.

  • Ansatte som har mulighet til det skal som hovedregel jobbe hjemmefra i perioden fram til 11. april. Unntak skal avklares med nærmeste leder.
  • Kun nødvendige reiser skal gjennomføres, og det skal gjøres en kritisk vurdering av hva som er nødvendig. Dette gjelder også for reiser mellom høgskolens studiesteder.

– Smittesituasjonen er uavklart og alvorlig. De muterte virusvariantene sprer seg lettere enn det opprinnelige koronaviruset. All erfaring tilsier at sosial kontakt og reising bidrar til spredning. Dette er bakteppet for den innskjerpingen vi nå gjør, sier rektor.

Se samlet oversikt over koronatiltak ved Høgskolen i Innlandet 

Ønsker å skjerme studentene

Høgskolen har tidligere lagt om til digital undervisning der det er mulig, men har opprettholdt blant annet øvingsaktivitet på studiestedene som er nødvendig for studentenes progresjon.

– Vi vil fortsatt prioritere studentene og sikre framdriften i studiene deres. Når flere ansatte jobber fra hjemmekontor og vi reiser mindre, bidrar vi til at det blir tryggere å møte på studiestedene for undervisning og øving som krever fysisk oppmøte, sier Kathrine Skretting.

Det tas særlige smittevernhensyn for aktiviteter som gjennomføres med fysisk oppmøte.

Bli hjemme ved sykdom

Høgskolens beredskapsledelse minner om at både ansatte og studenter som tror de kan være syke skal holde deg hjemme.

– Terskelen for å bli hjemme skal være lav når man har symptomer som kan indikere koronasmitte. Alle bør teste seg ved mistanke, og ikke møte på studiestedet før testen er bekreftet negativ, avslutter Skretting.

Se oversikt over nasjonale regler og anbefalinger på Helsenorge.no