Language: NOR | ENG

Skal koble forskning og næringsutvikling for klimasmarte løsninger

Tømmer

Høgskolen i Innlandet skal bidra med kunnskap og forskning i Norwegian Wood Cluster, en næringsklynge som har som mål å bli internasjonalt ledende innen industrielt, bærekraftig trebyggeri. 

Høgskolen i Innlandet blir del av et samarbeid for bærekraftig, industrialisert trebyggeri.

HINN vil styrke sin satsing på forskning, utvikling og samarbeid om skogbruk og treprodukter gjennom medlemskapet i Norwegian Wood Cluster (NWC), en næringsklynge stiftet i 2017 med medlemmer fra alle ledd i verdikjeden. 

NWC eies av Glommen Mjøsen skog, Statskog, Gausdal Bruvoll, Moelven industrier, Hunton fiber, Forestia, Boligpartner, Kontur arkitekter, Begna bruk og NTNU. Visjonen er å utvikle en internasjonalt ledende næringsklynge innenfor klimavennlige bygg- og boligløsninger.

Fra 19.juni er Høgskolen i Innlandet og Institutt for skog- og utmarksfag fullverdig medlem av NWC-samarbeidet.

– Vi kan bidra med kompetanse, spesielt på produksjonssiden i skog, og med våre internasjonale nettverk innen innovasjonsutvikling og smart spesialisering innenfor bioøkonomi, sier instituttleder Nils Kvilvang.

Bioøkonomi er satsingsområde

HINN får plass som styremedlem og vil bidra inn i ulike faggrupper som jobber innenfor temaer som kompetanse, teknologi og bærekraft.

Kvilvang ser muligheter for interessante forskningsprosjekter gjennom medlemskapet, og han tror kontakten med næringen kan være med å sikre relevante og utviklende studier.

Høgskolen gjør med dette et strategisk grep for  å få en enda tettere kobling til sentrale aktører innen det som er et satsingsområde for HINN – bioøkonomi og det grønne skiftet.

– NWC utgjør et aktivt og innovativt miljø som skal skape både forretningsmessige verdier og verdier for samfunnet knyttet til det grønne skiftet. Innovasjon og entreprenørskap er viktig og vil bli enda mer viktig framover om vi skal lykkes med den nødvendige omstillingen. Det skal vi være en del av, sier Nils Kvilvang.

En akademisk parhest

NTNU er allerede del av klyngen. Kvilvang sier de to institusjonene utfyller hverandre og sammen kan bli en akademisk parhest med mange interessante muligheter innenfor forskning, utvikling og utdanning.

Det vil være Institutt for skog- og utmarksfag som har hånda på rattet og ivaretar koordineringen av HINNs aktiviteter i NWC, men flere institutter og fakulteter kan bli involvert.