Language: NOR | ENG

Skal heve kompetansen i voksenopplæringa

Ei kvinne fotografert utendørs bærer på flere bøker

Høgskolen i Innlandet og Statsforvalteren har inngått en samarbeidsavtale om kompetanseheving for ledere og lærere i voksenopplæringa i Innlandet.

Prosjektet er et samarbeid med kommunene i Innlandet og Innlandet fylkeskommune.

Partene skal fremover kartlegge lokale behov for kompetanseutvikling, og planlegge og tilby et kompetansehevingstilbud for aktuelle skoler.

Det skal blant annet jobbes med områder som læreplanene, vurderingsmetoder, forebygging og utvikling av godt læringsmiljø. I tillegg er faglig og pedagogisk opplæring i fokus.

Prosjektet er finansiert av midler fra Kompetanse Norge. Avtalen har ett års varighet med en økonomisk ramme på 1,3 millioner kroner i 2021.