Skaffer eget pendlerhelikopter

INN Force One og rektor (foto: Knut Bjørndal/HINN)

- Ved å investere i et helikopter, sparer vi både miljø og tid, sier en stolt rektor ved det splitter nye INN Force One (foto: Knut Bjørndal/HINN)

Høgskolen i Innlandet går til anskaffelse av eget helikopter til bruk for pendling mellom studiestedene.

Bakgrunnen for anskaffelsen er statsråd Iselin Nybø som tidligere i vinter uttalte at hun ville se en klar sammenheng mellom liv og lære i universitets- og høgskolesektoren.

Skal redusere bilbruken

Iselin Nybø (foto: Marte Garmann)

- Det er viktig at kunnskapsinstitusjonene går foran i det grønne skiftet, sier statsråd Iselin Nybø om HINNs anskaffelse av et helikopter.

- Vi ser mange gode tiltak i sektoren, og jeg vil ha et høyere tempo på alle fronter når det gjelder sektorens eget klimaavtrykk, sier Nybø.

Og tempo blir det når HINN nå skal ta i bruk sitt flunkende nye helikopter som litt humoristisk får navnet INN Force One.

- Etter fusjonen må vi her i Innlandet erkjenne at det er blitt mye bilkjøring på ledelsen mellom de ulike studiestedene i Innlandet, sier rektor Kathrine Skretting.

I tillegg kommer utfordringene med utbyggingen av E6 mellom Hamar og Moelv, planene om flere bompasseringer på veiene, samt et relativt dårlig utbygd kollektivtilbud mellom studiestedene.

- Ved å investere i et helikopter, sparer vi både miljø og tid, sier rektor.

Miljøvennlig teknologi

Helikopteret som er av typen MD 902 Explorer, samme type som bl.a. britisk luftambulansetjeneste bruker, har styrbar luftstrøm i stedet for rotor for å stabilisere halen.

Dette er en teknologi som går under navnet NOTAR («No tail rotor»), som gir åpenbare sikkerhets- og miljøfordeler som bl.a. støyreduksjon og drivstofforbruk.

Ulemper er økt vekt og drivstofforbruk som igjen betyr mindre rekkevidde.

Utnytte ledig kapasitet

Helikoptertjenesten skal driftes av et eget selskap under høgskolen, som i første runde skal gå i gang med ansettelse av egne helikopterpiloter.

Deretter vil de kartlegge alternative landingsplasser ved alle studiestedene.

I perioder hvor helikopteret har ledig kapasitet, er det også planer om at også andre sammenslåtte eller fusjonerte institusjoner i Innlandet vil kunne benytte helikopteret. Det være seg sykehuset, politiet, vegmyndigheter etc.  

Positiv statsråd

- Universitetene og høgskolene har en nøkkelrolle i å skape et grønnere samfunn, og det er derfor svært positivt at Høgskolen i Innlandet tar dette på alvor, sier statsråd Nybø om HINNs anskaffelse av INN Force One.

- Det er viktig at kunnskapsinstitusjonene går foran. Det påvirker studentene hvordan institusjonene drives, sa hun.

Sist endret: .