Language: NOR | ENG

Sju søkere til rektorstillingen ved HINN

Høyskolen i Innlandet sin logo.

Høgskolen i Innlandet får ny rektor i 2021.

Sju personer søkte stillingen som rektor ved Høgskolen i Innlandet innen fristen. En av dem har trukket søknaden.

Den offentlige søkerlisten for stilling som rektor er:

  1. Thorbjørn Gaarder (65), Chief Credit Officer, Oslo
  2. Ole Hope (57), Partner, Søreidgrend
  3. Peer Jacob Svenkerud (54), Dekan, Heradsbygd
  4. Kandidaten har trukket seg
  5. Stephen Dobson (58), Dekan og Professor of Education, Wellington, New Zealand
  6. Unntatt offentlighet
  7. Jens Uwe Korten (59), prorektor samfunnskontakt, Lillehammer

Innstillingsutvalget jobber videre med innstillingsarbeidet og tar sikte på behandling av ansettelsessak i høgskolestyret innen utgangen av januar/starten av februar 2021.

Kontakt:

For henvendelser om søkerliste og videre prosess kan styreleder og leder av innstillingsutvalget Maren Kyllingstad kontaktes.

Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Vil du hjelpe oss?

Vi vil bli bedre. Høsten 2021 lanseres inn.no på ny nettløsning. Vi setter pris på om du hjelper oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

Du kan lese mer her.

Ønsker du å delta?