Language: NOR | ENG

Siste mulighet: Nominasjon til priser – utvidet frist 21. oktober

Illustrasjon av pokal

Nå kan du nominere kandidater til årets utdanningskvalitetspris, forskningspris og samarbeidspris. Frist for nominering er satt til 21. oktober.

Nå kan du nominere kandidater til årets utdanningskvalitetspris, forskningspris og samarbeidspris.

For fjerde år på rad lyser høgskolen ut utdanningskvalitetsprisen, forskningsprisen og samarbeidsprisen (tidligere formidlingsprisen). Intensjonen med opprettelsen av prisene var å fokusere på høgskolens tre hovedområder, og samtidig styrke etableringen av én høgskole, noe som også har blitt ett av hovedmålene for høgskolens strategi. Prisutdelingene styrker slik sett institusjonstilhørighet internt og høgskolens omdømme eksternt. Prispengene anvendes til videre faglig virksomhet som er i tråd med intensjonene i prosjektene som har fått en pris.

Statutter:

I tillegg til kriteriene i de ulike statuttene gjelder følgende for alle de tre prisene:

  • Fagmiljø og samarbeid bør fremmes foran enkeltpersoner.
  • Arbeidet kandidatene er nominert for bør ha vært aktuelt gjennom siste år.
  • Priser utdeles bare når det foreligger innstilling fra komiteene.
  • Det er ingen begrensning i når tidligere prisvinnere kan motta ny pris.

PS: Det er bare ansatte ved HINN som kan nominere kandidater til samarbeidsprisen og forskningsprisen,  mens både studenter og ansatte kan nominere i kategorien utdanningskvalitetsprisen.

Frist

Frist for nominering er satt til 21. oktober og kan sendes til  postmottak@inn.no.

Prisene deles ut på årsfesten i november. Mer informasjon om årets arrangement kommer på Innafor om kort tid. 

Spørsmål:

Har du spørsmål vedrørende prisene kan du ta kontakt med: