Language: NOR | ENG

Seminar: Skoleutvikling - mange veier, samme mål?

Seminar: Skoleutvikling - mange veier, samme mål?

Illustrasjon: Colourbox

Forskergruppen «Kvalitet i høyere utdanning» ved HINN ønsker velkommen til seminar om skoleutvikling i lys av skolens overordnede oppdrag 23. september.

Hva legger vi i begrepet skoleutvikling? Hvordan forskes det på fenomenet, fra hvilke posisjoner og med hvilke intensjoner? Hvordan forstår universitet- og høyskoleansatte sitt oppdrag, og hvordan erfarer skolens egne folk skoleutvikling i praksis? Når det er snakk om skoleutvikling, kan det være en utfordring at vi ikke definerer godt nok hva vi legger i begrepene vi bruker. Kanskje diskuterer vi heller ikke i stor nok grad hva slags utviklingsprosesser det er snakk om, og for hvilke formål. Forskergruppen «Kvalitet i høyere utdanning» ved HINN ønsker velkommen til seminar om skoleutvikling i lys av skolens overordnede oppdrag.

Sted og tid: Høgskolen i Innlandet, Hamar, Aud 1 kl. 10.15-15.30.

Seminaret vil bli filmet, og kan følges direkte ved å klikke her. Ved endringer i smittvernsregler vil seminaret bli gjennomført digitalt.

Hensikt med seminaret: 

- Presentere ulike perspektiver på skoleutvikling

- Tilrettelegge for dialog og kunnskapsdeling på tvers av faglig ståsted

- Bidra til et mer differensiert språk om skoleutvikling

- Få økt kunnskap om skoleutviklingens iboende dilemmaer og kompleksitet

PROGRAM

Kl. 10.15-10.25: Velkommen ved Kristin Helstad, professor v/HINN og leder av forskergruppa «Kvalitet i høyere utdanning» 

Kl. 10.25-10.45: Berit Karseth, professor v/UIO og HINN: Skoleutvikling i et læreplanperspektiv 

Kl. 10.45-11.05: Jorunn Møller, professor v/UIO: Skoleutvikling i et ledelsesperspektiv

Kl. 11.05-11.20: Lene Nyhus, førsteamanunsis v/HINN: Skoleutvikling i ontologisk perspektiv

Kl. 11.20-11.40: Pause

Kl. 11.40-12.00: Thomas Nordahl, professor v/ HINN og leder ved SePU: Skoleutvikling i «Kultur for læring»

Kl. 12.00-12.20: Egil Hartberg, prosjektleder v/HINN/SELL: Skoleutvikling i et samskapingsperspektiv

 

Kl. 12.20 – 13.00: Lunsj

 

Kl. 13.00-13.20: Heidi Granberg, kontaktlærer i Oslo kommune: Skoleutvikling fra et lærerperspektiv

Kl. 13.20-13.40: Ann Therese Nomerstad, studieprogramansvarlig v/HINN: Skoleutvikling fra et rektorperspektiv

Kl. 13.40-13.55: Dordy Wilson, kommunalsjef i Hamar kommune: Skoleutvikling fra et kommuneperspektiv

Kl. 13.55 – 14.10 Pause

Kl. 14.10-14.30: Ingrid Tvete, høgskolelektor v/HINN og Kristin Helstad, professor v/HINN: Skoleutvikling i et utdanningsperspektiv

Kl. 14.30-14.50: Guro Kirkerud, stipendiat v/OsloMet: Skoleutvikling i en offentlig PhD 

Kl. 14.50– 15.10: Sølvi Mausethagen, professor v/OsloMet og HINN: Skoleutvikling i et forskningsperspektiv

Kl.15.10 – 15.30: Avslutning med kommentarer

PÅMELDINGSFRIST: 15.09.20

Lenke til påmelding finner du her>>>

Høgskolen i Innlandet tar smittevern på alvor, og følger oppdaterte regler, anbefalinger og råd fra Regjeringen og Folkehelseinstituttet.