Language: NOR | ENG

Semesterregistrering for høstsemesteret 2020

Studiestart ved studiested Blæstad.

Våre studenter kan nå registrere seg for semesteret i Studentweb. 

Det er nå mulig å semesterregistrere seg i Studentweb. 

Du finner informasjon om hvordan du registrere deg i Studentweb på nettsiden Semesterregistrering - Student i løp For å beholde studieretten er det helt nødvendig at du betaler semesteravgiften og registrerer deg hvert semester.

Semesterregistrering for nye studenter

Nye studenter får tilsendt e-post med informasjon om semesterregistering i løpet av uke 32.

Det er flere trinn du som ny student må gå gjennom for å registrere deg. Det er en stor fordel om du har betalt semesteravgiften, fullført semesterregistreringen og aktivert deg som student før studiestart, siden du da vil ha tilgang til våre IT-systemer og nettverk fra første dag. Dette er spesielt viktig i år, da covid-19 gjør at det trolig vil bli mer digital undervisning og bruk av kanaler som krever at du som student er semesterregistert og har en aktiv feidekonto for å ha tilgang til IT-systemene.

Fristen for betaling av semesteravgift og fullføring av semesterregistrering for høstsemesteret er 1. september. Detaljert informasjon om semesteravgiften finner du her.