Language: NOR | ENG

Semesterregistering for høstsemesteret 2021

Bøker i en bokhylle på biblioteket.

Fra og med 1. juli er det mulig for våre studenter å registrere seg for høstsemesteret 2021. 

Fra og med 1. juli 2021 kan studenter ved Høgskolen i Innlandet registrere seg for semesteret i Studentweb. 

Du finner informasjon om hvordan du registrerer deg i Studentweb på nettsiden Semesterregistrering - Student i løp For å beholde studieretten er det helt nødvendig at du betaler semesteravgiften og registrerer deg hvert semester.

Semesterregistrering for nye studenter

Nye studenter får tilsendt e-post med informasjon om semesterregistering i løpet av uke 31.

Det er flere trinn du som ny student må gå gjennom for å registrere deg. Det er en stor fordel om du har betalt semesteravgiften, fullført semesterregistreringen og aktivert deg som student før studiestart, siden du da vil ha tilgang til våre IT-systemer og nettverk fra første dag. Dette er spesielt viktig da covid-19 gjør at det er økt bruk av digital undervisning og bruk av kanaler som krever at du som student er registrert for semesteret og har en aktiv feidekonto for å ha tilgang til IT-systemene.

Fristen for betaling av semesteravgift og fullføring av semesterregistrering for høstsemesteret er 1. september. Detaljert informasjon om semesteravgiften finner du her.