Language: NOR | ENG

Sametinget besøker HINN

Sametinget besøker HINN

Sametingspresident Aili Keskitalo besøker HINN i forbindelse med samisk språkuke (foto: NSR)

Sametingspresident Aili Keskitalo og leder i NSR Runar Myrnes Balto kommer fredag 23. oktober på besøk for å avslutte en omfattende samisk språkuke ved HINN.

Runar Myrnes Balto

NSR-leder Runar Myrnes Balto kommer også på besøk til Hamar (foto: NSR).

Mjøsan Dajve Saemien Siebrie og Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet inviterer til aktiviteter ved lávvu 23.oktober 2020.

Program fredag 23. oktober:

10.15-11.00 Velkommen og omvisning på campus Hamar, dekan Morten Ørbeck ønsker velkommen. Hege Merete Somby og Christina Niemi Mølstad forteller om aktiviteter ved campus i løpet av språkuka
11.00-12.00 Mjøsan Dajve Saemien Siebrie ønsker velkommen til lávvu’en og forteller om sine aktiviteter i den lokale samiske foreningen, ved Rita Helmi T. Laakso

Les mer om programmet for den samiske språkuka på HINN her