Language: NOR | ENG

Rikt på kunnskap og opplevelser

Illustrasjonsbilde av studiested Blæstad.

Synnøve fullførte sine studier på Blæstad våren 2019. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

Synnøve Kjeserud har stor interesse for landbruket og ønsket jobb innenfor næringen. Nå jobber hun som rådgiver i Nortura etter fullførte studier ved Høgskolen i Innlandet.

Synnøve fullførte bachelor i agronomi ved studiested Blæstad våren 2019. Hun er i etterkant svært godt fornøyd med studentlivet og tilværelsen på Blæstad.

- Beliggenheten til campus er landlig, men samtidig sentral. Det ligger midt i matfatet samtidig som det ikke er langt til Hamar. Det var et veldig bra studentmiljø der og mange sosiale aktiviteter og sammenkomster. Selv pendla jeg til og fra skolen, men prøvde å få med meg litt festligheter i ny og ne.

Praktisk bacheloroppgave

Bachelor i agronomi omfatter både plante- og husdyrfag. Det innebærer at man kan skrive om et bredt spekter av temaer i bacheloroppgaven. Synnøve valgte å skrive om «hold og tilvekst hos drektige kjøttfe på utmark».

- Det var en praktisk oppgave der dyrene blant annet måtte holdvurderes og veies både før og etter beitesesongen, forteller hun.

Vår tidligere Blæstad-student Synnøve

Synnøve fikk seg relevant jobb etter studier på Blæstad. Foto : Privat.

Relevant og nyttig studium

Nå som Synnøve jobber innenfor næringen opplever hun at studiene er relevant for jobben hennes, og ikke minst for planene om å overta en gård.

- Jeg har fått mer kunnskap om landbruket generelt, blant annet om husdyrproduksjon, planteproduksjon, økonomi og hvordan de forskjellige temaene påvirker hverandre. Jeg får bruk for flere av temaene i jobben jeg har nå, som er rådgiver på storfe/småfe hos Nortura. Jeg har også odel på en gård med både ammeku og sau, der planen er at jeg skal overta om et par år. Utdanninga er absolutt relevant for det.

Den tidligere agronomistudenten mener at denne utdanningen er en kjempefin mulighet til å tilegne seg ny kunnskap og kompetanse på feltet for de som har lyst til å jobbe innenfor landbruksrelaterte yrker.

- Det var veldig ålreit å være agronomistudent i et kjempetrivelig student -og fagmiljø. Møt opp og ta inn den kunnskapen du kan få.

Reiste til Canada på utveksling

Synnøve anbefaler på det sterkeste å benytte muligheten til å dra på studentutveksling. Selv utvekslet hun til Canada våren 2019.

- Det er ekstremt lærerikt, og ikke minst får du en opplevelse for livet.