Language: NOR | ENG

Renhold er kritisk viktig

Renholder Birgit Rønningen i trappa

Birgit Rønningen er en av hverdagsheltene som gjennom godt renhold bidrar til å holde kritiske funksjoner i høgskolen i gang. 

Vi kan alle være enige om at rene og velholdte skolebygg skaper trivsel for både studenter og ansatte. Men i disse dager handler renhold også om å ivareta vår trygghet og helse.

Ett av de aller første tiltakene Høgskolen i Innlandet satte i gang da det ble klart at landet sto overfor en potensiell virusepidemi, var å øke innsatsen når det gjaldt renhold. Etter råd fra blant annet lokale helsemyndigheter ble typiske berøringsflater og horisontale flater som disker og kontorpulter prioritert med enda hyppigere og grundigere besøk av renholdspersonellets kluter og desinfeksjonsmidler.

-Vi kom raskt i gang med denne typen tiltak for å hindre spredning av smitte, forklarer Liv Overhalden, som er seksjonsleder for bygg og renhold i Høgskolen i Innlandet. I tillegg hengte vi opp plakater med gode råd for håndhygiene, for god og riktig håndvask med såpe og vann er generelt sett det aller viktigste den enkelte student og medarbeider kan gjøre for å hindre spredning av eventuell smitte.

Illustrasjonsbilde

Riktig renhold av prioriterte flater er viktig smitteforebygging

Stengte bygg

Da ordren om å stenge campusbyggene for studenter og ansatte kom, økte trykket på renholderne i høgskolen. Ikke bare ble jobben deres enda viktigere for å trygge de som fortsatt må jobbe i byggene, men de må også sikre at de jobber på en slik måte at de selv unngår å bli syke.

- Rutinebeskrivelsen for de som skal jobbe i de stengte skolebyggene nå er streng og følges nøye opp, fortsetter Overhalden. Fokuset mitt som leder for denne seksjonen er å holde rommene til de som MÅ inn i skolebyggene så smittefrie som mulig, og sørge for at flest mulig renholdere holder seg friske. Lykkes vi ikke med det må vi rett og slett låse dørene for alle, sier hun.

Holder høgskolen i gang

Det er totalt 42 renholdere ansatt i HINN, og de betjener alle studiestedene.

En av de som holder hjulene i gang på HINN sitt studiested i Terningen  Arena i Elverum er Birgit Rønningen. Hun og kollegaene sørger for at blant annet IT-avdelingen kan benytte sine lokaler og utstyr, til støtte for all den nettbaserte undervisningen høgskolen nå er avhengig av.

-Vi liker jo å tenke at vi gjør både grundig og viktig jobb ellers også, men selvsagt er det litt spesielt fokus på oss nå i disse korona-tider, medgir Rønningen. Typiske berøringspunkter prioriteres nå, så som dørhåndtak og områdene rundt, keypads til låsesystemet vårt, rekkverk og lysbrytere og så videre, i tillegg til kontorpulter og utstyr hos de som må være på jobb.

-Det er også noe aktivitet på en del spesialrom som brukes til å produsere undervisning eller gjennomføre andre praktiske aktiviteter. Disse rengjøres etter hver bruker, forklarer Rønningen, og legger til at tilgangen til slike rom kun skjer etter innvilget dispensasjon.

Birgit Rønningen demonstrerer riktig renhold av kontorstol

Først: rengjøring med fuktig (bare vann) microfiberklut. Så desinfiserer vi med antibac.

Kompetanseheving

Renholderne får jevnlig påfyll av råd og veiledning både til gjennomføring av jobben og hvordan de skal ta vare på seg selv.

-Det er blant annet viktig at vi ikke tar med oss smitte hjem. Derfor følger vi rutiner for både skifte av klær og for hvordan arbeidstøyet vårt skal vaskes, forklarer Rønningen.

Onsdag denne uken deltar 7 av renholdslederne og teamkoordinatorene på et 4 timer langt webinar om smitterenhold, og torsdag blir denne kunnskapen delt med alle renholderne i et skype-møte.

-Desinfeksjonsmidler og verneutstyr er definert som mangelvare og helsevesenet er naturlig nok prioritert foran oss når leverandørene får slike produkter inn på lager, forteller Overhalden videre. Det betyr at vi må ha god kontroll på lager og forbruk, og dele på de produktene vi har, eller får tak i, mellom studiestedene våre.  

-Vi har forresten også utarbeidet egne smittevernrutiner for transport og håndtering av varer som må sendes fra et studiested til et annet, legger hun til.

 

Les også:

Helse- og Omsorgs­departementet: Renhold er samfunns­kritisk funksjon

Kronprinsen takket alle renholdere