Language: NOR | ENG

Rektor inviterer studentene til nettmøte

Rektor Kathrine Skretting

Rektor Kathrine Skretting ønsker å møte studentene før påske og inviterer til nettmøte 2. april.

Vi går inn i en svært annerledes påskeuke, og rektor ønsker i den forbindelse å hilse studentene i et nettmøte. 

Nettmøtet finner sted torsdag 2. april kl 13:00 i Zoom. Lenke til nettmøte her https://inn.zoom.us/j/526281527

Det er tøffe tider for både studenter og ansatte, med hastig omlegging av all aktivitet på campus. Undervisningen blir nettbasert og våre sosiale liv er blitt endret. Vi er med på en nasjonal dugnad for å hindre spredning av et virus som kan skape enorme utfordringer for helsevesenet vårt, og som er så alvorlig at mennesker dør av det. Konsekvensene av tiltakene rammer også hardt, og det er stor usikkerhet rundt hvor lenge vi må leve med begrensningene i både studiehverdagen og i dagliglivet.

Det er ikke rart om dere studenter er bekymret for hva situasjonen gjør med fremdriften i studiene, eksamen eller studentlivet for øvrig. Rektor vil forsøke å svare ut noen av spørsmålene knyttet til dette, så langt det er mulig i den usikre tiden vi opplever.

Rektor vil først holde en innledning, før hun svarer på spørsmål fra studentene.

Studentene oppfordres til å sende inn spørsmål på forhånd til rektor@inn.no
Det blir også mulig å stille spørsmål i chaten underveis i møtet, men det er ikke sikkert rektor rekker å besvare alle.

Noen av spørsmålene blir besvart i nettmøtet, mens andre blir besvart i en egen nettsak i etterkant. Det blir også anledning til å stille spørsmål direkte i chaten i Zoom-møtet.

Vel møtt!