Language: NOR | ENG

Rekordmange får tilbud om studieplass

Studiestart på studiested Rena i 2019.

Aldri før har så mange fått tilbud om studieplass hos Høgskolen i Innlandet. Her fra studiestarten på Rena i 2019. 

Høgskolen i Innlandet sender i disse dager ut tilbud om studieplass til 8035 personer. Det er drøyt tusen flere enn i fjor. 7526 personer står foreløpig på venteliste.

Det viser de nasjonale tallene for årets hovedopptak til høyere utdanning. Det var knyttet en viss spenning til hvilken innvirkning covid-19 ville ha på spesielt antall søkere før søknadsfristen 15. april. Tallene da viste at stadig flere ønsker å ta høyere utdanning hos oss. HINN fikk en vekst på 1,8 prosent i antall søkere sammenlignet med i fjor. At drøyt åtte tusen nå får tilbud om studieplass gleder  prorektor utdanning, Stine Grønvold.

Stine Grønvold

Prorektor utdanning Stine Grønvold er tilfreds med resultatet etter hovedopptaket.

- Vi er en utdanningsinstitusjon i vekst som er opptatt av å tilby studier som er fremtidsrettede og relevante for samfunnet. Nå gleder vi oss til semesterstart i august, og jobber hardt for at studiestarten skal bli så bra som mulig, sier Grønvold.  

Godt lokalt opptak

I tillegg til søkere gjennom Samordna Opptak har HINN oppløftende søkertall i vårt lokale opptak. Det har resultert i at 4679 har fått tilbud om studieplass på våre deltidsstudier og masterutdanninger. Allerede har i overkant av 3200 søkere takket ja, noe som indikerer at mange ser verdien av faglig påfyll.

- Flere av våre studenter søker seg videre på master, mens andre ønsker å videreutvikle seg faglig etter noen år i arbeidslivet. Vi er opptatt av å ha fleksible utdanninger, og flere av disse kan kombineres med jobb og familieliv.

Lange ventelister på enkelte studier

Også i år er det lange ventelister på enkelte studier. Ved 27 av våre studier i det samordna opptaket er det ventelister, og de fleste tilhører  Fakultet for helse- og sosialvitenskap. Fakultetet har sendt ut 1765 tilbud om studieplass, men likevel er det 4105 personer på venteliste.

Sykepleierutdanningene har til sammen over 1200 på ventelistene. Bachelor i barnevern har 808 på venteliste, mens bachelorgradene i vernepleie og sosialt arbeid har 842 og 668.

Totalt står 7526 personer foreløpig på venteliste hos oss. Det er drøyt 700 flere enn i fjor, men færre enn i 2018.

- Det er og vil i fremtiden være et stort behov for nyutdannede med helse- og sosialfaglig utdanning i Norge. Selv om vi i år kan sende ut flere tilbud om studieplasser enn tidligere er konkurransen tøff på enkelte studier. På den ene siden er det godt å se at studiene våre er attraktive, men samtidig er det synd at ikke alle får oppfylt sitt ønske om å studere hos oss, sier Grønvold.

Over 4000 får tilbud om studieplass ved Handelshøgskolen

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap har også mange attraktive studietilbud, noe som gjenspeiles i antall søkere og tilbud av studieplasser. 4019 tilbud om studieplass blir sendt ut fra dette fakultetet. Fakultetet har 2653 personer på venteliste, flest på henholdsvis bachelor i psykologi med 735 og bachelor i rettsvitenskap med 635 personer.

Oppsving for grønne utdanninger

Søkertallene fra april viste at våre grønne utdanninger var svært populære.  Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi fikk en økning på 32 prosent i antall førsteprioritetssøkere sammenlignet med i fjor. Denne økningen har fakultetet i stor grad klart å møte. 450 tilbud har blitt sendt ut, noe som så godt som dekker antall studieplasser fakultet tilbyr. 10 personer står på venteliste.

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk sender i disse dager ut 1534 tilbud. 758 personer står på venteliste, men flere av studiene har også ledige studieplasser, som for eksempel faglærer i musikk og de tre grunnskolelærer-utdanningene.

- Det er viktig for oss alle at vi utdanner gode lærere, og hos oss får studentene forskningsbasert utdanning som har resultert i gode tilbakemeldinger fra studentene som får kompetanse som er etterspurt i arbeidsmarkedet, sier Grønvold.  

Kontaktpersoner:  prorektor utdanning Stine Grønvold

Opptaksleder Elisabeth Nikolaisen kan svare på mer detaljerte spørsmål om statistikkgrunnlaget.