Language: NOR | ENG

Rekordmange doktorgrader

illustrasjon ph.d.

Aldri før har så mange oppnådd doktorgrad ved Høgskolen i Innlandet som i 2020.

I alt 25 disputaser har det blitt, fordelt på de fem ph.d.-programmene ved Høgskolen i Innlandet. Det er ny rekord. I 2019 var det 10 disputaser på høgskolens egne programmer, i 2018 var det 17.

HINN har satset mye på doktorgradsprogrammene de siste årene som ledd i arbeidet med å oppnå universitetsstatus. Etter  avslaget på universitetssøknaden i juni har HINN og NOKUT hatt tett dialog, og det er tidligere varslet fra Høgskolens siden at en revidert søknad kan bli sendt i løpet av første halvår 2021.

Aktive doktorgradsprogram er helt sentralt i universitetssøknaden.

Disputaser på alle programmer

Det har vært avholdt disputaser ved alle seks studiesteder: Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Blæstad og Evenstad, og ved alle de fem ph.d.-programmene:

Omtale av alle de 25 doktoravhandlingene finner du her

Digitale disputaser

Smitteverntiltakene som ble innført i mars skapte utfordringer for gjennomføringen av disputasene, men digitalisering av disputasene har vært en suksess. Tre av disputasene var heldigitale. 18 av disputasene har vært gjennomført i HINNs lokaler og med publikum, i tråd med gjeldende smittevernregler, mens opponenter har deltatt digitalt. Disse disputasene har blitt strømmet fra HINNs nettsider.

Strømmingen har fungert godt, og bidratt til at flere har fått med seg disputasene nasjonalt og internasjonalt.