Rekordinteresse for økologisk landbruk

Studentene som startet opp på  Årsstudium i økologisk landbruk ved HINN var blant annet på gårdsbesøk hos økologisk gårdbruker Nils Olve Gillund i Ottestad som dyrker økologiske grønnsaker i stor skala. (Foto: Thomas Cottis)

I forrige uke startet 95 studenter på deltidsutdanning i økologisk landbruk ved Høgskolen i Innlandet.

Årsstudium i økologisk landbruk foregår på deltid over to år, og er lagt opp med samlinger og bruk av nettet. Høgskolelektor Thomas Cottis ved Institutt for jordbruksfag er ansvarlig for utdanningen og selvsagt svært glad for den store interessen.

-Vi har nå det største og beste økostudiet i hele Norden, sier han ubeskjedent.

Klasserom i det grønne

Inn på tunet: Thomas Cottis inviterer studentene hjem til egen gård, med foredrag, omvisning, grilling og mulighet til å overnatte i telt i hagen.

Leger og professorer, med og uten gård

Studentene har mange forskjellige bakgrunner og motiver for å søke seg til et slikt årsstudium i økologisk landbruk. Ikke alle skal overta en gård og starte økologisk produksjon.

-Vi har alt fra faglærere på videregående skoler med naturbruk, veiledere eller jordbrukssjefer som ønsker seg tilleggsutdanning i økologisk landbruk, til de som har gård, skal ta over gård eller som drømmer om et lite småbruk en gang i framtida, forteller Cottis.

-Her har vi hatt både kokker, leger og professorer som studenter. Felles for dem alle er nok en søken etter naturlig og bærekraftig matproduksjon, eller et ønske om å kunne leve mer i pakt med naturen og miljøet.

-Hardt arbe

Og det er akkurat det utdanningen tar mål av seg å levere. Her får studentene kunnskap om hvordan matvarer av høy kvalitet kan produseres ved bruk av fornybare ressurser, og med tanke på at jordas fruktbarhet skal sikres på lang sikt. Husdyrhold som ivaretar dyrenes egenart og naturlig adferd er også sentralt.

Thomas Cottis foredrar

Thomas Cottis

Den første samlingen i studiet ble arrangert på Blæstad 20. – 21. august, og i tillegg til informasjon og forelesninger ble studentene invitert ut på gårdsbesøk. Det første besøket gikk til Thomas Cottis egen gård, Høgholen i Løten, der studentene fikk høre om hans erfaringer med økologisk produksjon av gras og grøntfor, mjølkeku og kjøkkenhage. Og det er ikke nødvendigvis et rosenrødt bilde Cottis maler om tilværelsen som bonde.

-Det er mye hardt arbeid, dårlig avkastning og ofte usikkert utbytte, innrømmer han overfor studentene, men han er ikke redd for å skremme dem bort fra drømmen om et liv som økologisk bonde.

-Jeg tror at natur, husdyr og dyrking av matvekster er en viktig del inni oss mennesker. I det ellers så teknifiserte og lite naturlige samfunnet vi lever i, er det mange som søker til slike grunnleggende elementer. Når det er sagt så behøver man ikke være romantiker for å skaffe seg kunnskap til å gjennomføre en positiv drøm, avslutter Cottis.

Livet på landet lokker

Anders Aandstad

Anders Aandstad

Anders Aandstad (45) er en av studentene som har funnet frem til Høgholen gård. Han har doktorgrad i idrettsfysiologi fra NIH og jobber for tiden ved Forsvarets høgskole i Oslo. Hva gjør han her?

-Jeg vokste opp på en gård i Skarnes i Odal, men sitter ikke med noen gård på rede hånd nå. Det er mer en gammel lyst som har dukket opp de senere årene – et ønske om å kunne bo landlig og gjerne supplere med litt jordbruk, forteller han.

Han og kona er derfor på leting etter et passende bruk, gjerne med litt skog.

-Men da trenger jeg jo litt kompetanse, og dette deltidsstudiet som kan kombineres med jobben min er derfor praktisk. Det gir en god grunnkompetanse om jordbruk, og så synes jeg det kunne være spennende å drive økologisk.

En drøm der framme

Marit Hammerseng

Marit Hammerseng

Marit Hammerseng (35) er ansatt i Hamar kommune hvor hun jobber med kommunale boliger. Hun vurderer om hun skal overta et bruk etter foreldrene på Gjøvik.

-Jeg ønsker derfor litt grunnleggende kompetanse, så får vi se hva det blir til. Det er mye man MÅ kunne for å drive en gård, og så er det en hel del man bør kjenne til, forteller hun.

Marit forteller videre at hun fikk tips om denne utdanningen av ei venninne som har tatt årsstudiet i økologisk landbruk tidligere.

-Det er veldig greit å kunne kombinere det med jobb, og det er vel heller ikke sikkert at jeg blir heltidsbonde når så langt kommer. Men det er et mål, eller kanskje mer en drøm, en gang der framme.

Sist endret: .