Language: NOR | ENG

Rekordhøyt antall HINN-studenter på utveksling før korona

Grafikk som viser andel studenter fra ulike fakulteter som har studert i utlandet.

De 220 HINN studentene som reiste ut inkluderer både studie og praksisutveksling, og fordeler seg på følgende måte på fakultet: 60% på HHS, 0% på AMEK, 2% på AØLB, 17% på LUP og 21% på HSV.

I 2019/2020 reiset 220 HINN-studenter på utveksling. Dette utgjør en 26% økning fra året før.

Høgskolens uttalte strategiske mål er at flere studenter skal ta et semester i utlandet i løpet av studietiden, og den solide økningen er derfor gode nyheter. Likevel er det rom for at flere reiser ut. Kun 1 av 10 HINN studenter velger et studie- eller praksisopphold i utlandet på over tre måneder i løpet av studietiden. Nasjonalt ligger gjennomsnittet på 15% av studentmassen.
De tre studieprogrammene som sendte ut flest studenter var; BA in Music Business Production, BA i Internasjonale Studie med Historie og BA in Music Business Management.

Omfattende globalt partnernettverk

HINN samarbeider med over 200 partnere fra hele verden. De mest populære landene for HINNs utvekslingsstudenter finner vi i hovedsak blant engelsktalende land (USA, Canada, Storbritannia og Australia) og europeiske land (Sverige, Nederland, Tyskland, Frankrike og Tsjekkia). Men bildet blir straks et annet når vi ser på de ti mest populære destinasjonene, som i tillegg til amerikanske, svenske, australske, britiske og tsjekkiske universiteter også rommer Tsumeb Teacher's Resource Centre i Namibia, University of Namibia, Balata Refugee Camp i Palestina og Pusan National University i Sør Korea.

Kortere utvekslingsopphold

I tillegg til utvekslingsopphold på tre måneder eller mer, sender HINN ut en lang rekke studenter på kortere utvekslings- eller praksisopphold (under tre mnd.). Disse utvekslingsoppholdene dukker ikke opp i DBHs statistikk, men er like fullt vesentlige for å bidra til studentenes internasjonale læringsutbytte. I perioden vår 2017 til vår 2020 har høgskolen sendt ut 182 studenter. Disse studentene er i hovedsak fra HSV, som over de tre siste årene har sendt 152 studenter på kortere utvekslingsopphold til India og Indonesia.