Language: NOR | ENG

Regjeringens forslag til statsbudsjett 2021

Åpent doukment

HINN registrerer at regjeringen ikke har fulgt opp høgskolens innspill til satsninger i statsbudsjett 2021. 

Illustrasjonsfoto: Pixabay

HINN registrerer at regjeringen ikke har fulgt opp høgskolens innspill til satsninger i statsbudsjett 2021. 

HINN har en grunnfinansiering som er vesentlig lavere enn sektoren for øvrig. I høgskolens utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet er det enighet om at HINN skal utvikles til å bli et universitet, og HINN ønsker å kunne konkurrere på rammevilkår som tilsvarer det andre universiteter og høgskoler har.  

Videre har HINN spilt inn ønsker om å øke antallet faste rekrutteringsstillinger som en del av universitetssatsningen. HINN er skuffet over at det ikke er tildelt midler til en slik styrking av høgskolens doktorgradsprogrammer.

Regjeringens forslag om videreføring av studieplasser og rekrutteringsstillinger som ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett 2020 gir HINN en midlertidig styrking av studietilbudet og forskningsarbeidet.

Sammen med sektoren har HINN beregnet at konsekvensene ved omgjøringen av grunnskolelærerutdanningen til å bli en masterutdanning til å utgjør en årlig kostnadsøkning på kr 1,1 mrd. HINN er skuffet over at Regjeringen kun legger kr 89,1 mill. (16 %) inn i finansieringen av denne satsningen.

Regjeringen velger å videreføre et flatt kutt på 0,5 % i avbyråkratisering og effektivisering av sektoren. Et slikt ostehøvelprinsipp er uheldig, fordi utgangspunktet er svært forskjellig institusjonene imellom.  

Kontakt: Rektor Kathrine Skretting, 951 36 364