Language: NOR | ENG

Rapportlansering: Innvandrernes helsekompetanse

Rapportlansering: Innvandrernes helsekompetanse

Nå kommer helsekompetanserapport, del 2. Denne gangen har forskerne satt søkelys på innvandrere.

I flere innvandrergrupper mangler fire av ti sentrale kunnskaper og ferdigheter om helse, ifølge ny rapport. Vaksineskepsis er også mer utbredt i innvandrergruppene.

Det er Helsedirektoratet, Høgskolen i Innlandet og OsloMet som har utarbeidet rapporten som legges frem fredag 11. juni.

Oppdraget kommer fra Helse- og omsorgsdepartementet og det er første gang helsekompetansen i den norske befolkningen kartlegges i en stor, representativ undersøkelse. 

januar kom første del av rapporten, nå kommer del 2 som har har fått navnet:  Helsekompetansen i fem utvalgte innvandrerpopulasjoner i Norge – Befolkningens helsekompetanse, del II.  

Med i arbeidet fra høgskolen er  førsteamanuensis Hanne Søberg Finbråten.

Hanne Søberg Finbråten

Førsteamanuensis Hanne Søberg Finbråten har vært med i den norske forskergruppa som har kartlagt helsekompetansen vår.

Sliter med å forstå 

Det er innvandrere med bakgrunn fra Pakistan, Polen, Somalia, Tyrkia og Vietnam som er inkludert i undersøkelsen. Det er første gang helsekompetansen til flere innvandrerpopulasjoner i Norge er kartlagt. 

Det er kjent at deler av innvandrerbefolkningen har folkehelseutfordringer og opplever barrierer i møter med helsevesenet. Og konklusjonene i rapporten er klare. 

Mens en av tre i befolkningen generelt mangler sentrale kunnskaper og ferdigheter om helse, gjelder dette fire av ti av personer med bakgrunn fra Tyrkia og Vietnam. 

Det er derfor ønskelig å innhente kunnskap om ulike sider av helsekompetansen i utvalgte innvandrerpopulasjoner.

Funnene i rapporten kan også tyde på at det er mer vaksineskepsis i disse fem innvandrergruppene enn i befolkningen generelt. 

Denne rapporten (del II), sammen med rapport del I, gir grunnlag for å vurdere, utarbeide og iverksette kunnskapsbaserte tiltak overfor grupper med spesielle utfordringer innenfor helsekompetanse.

Lanseres på Zoom

I forbindelse med lanseringen av den nye rapporten inviterer Helsedirektoratet, i regi av OsloMet, til et webinar på Zoom fredag 11. juni 2021 kl. 12.00 – 14.00.

Dekan Ingrid Guldvik og Hanne Søberg Finbråten fra HINN skal ha innlegg i forbindelse med fremleggingen.

Program, zoom-lenke og påloggingsinfo til webinaret her: 
Helsekompetanserapport, lansering av del 2 - OsloMet

 

Foreløpig program:

 • Velkommen v/ Nina Waaler, prorektor OsloMet (5 min)
 • Åpningstale v/ Maria Jahrmann Bjerke, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (5 min)
 • Innlegg fra sentral ledelse (ICC) for den internasjonale studien av befolkningers helsekompetanse (M-POHL) v/ Jürgen Pelikan, professor em. (University of Vienna), PhD, Director WHO-CC Health Promotion in Hospitals and Health Care, Gesundheit Österreich GmbH (5 min)
 • Innlegg v/ Ingrid Guldvik, dekan for Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskolen i Innlandet (5 min)
 • Innlegg v/ Øyvind Giæver, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet (5 min)
 • Presentasjon av Befolkningens helsekompetanse, rapport del II (ca. 60 min)
  • Christopher Le, HLS19-prosjektleder, Helsedirektoratet
  • Øystein Guttersrud, HLS19-forskerteam, førsteamanuensis ved OsloMet og Universitetet i Oslo 
  • Hanne Søberg Finbråten, HLS19-forskerteam, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet
  • Pål Joranger, HLS19-affiliert, førsteamanuensis ved OsloMet
  • Kjell Sverre Pettersen, HLS19-forskningsleder, professor ved OsloMet
 • Kommentar fra Kristine Sørensen, ph.d, International Health Literacy Association og Global Health Literacy Academy (5 min)
 • Paneldebatt om funn i rapporten (30 min)

Ordstyrer er Gro Jamtvedt, dekan ved Fakultet for helsevitenskap, OsloMet.