Language: NOR | ENG

PsycARTICLES (PsycNet) er på plass igjen

PsycARTICLES (PsycNet) er på plass igjen

Fulltekstdatabasen PsycARTICLES inneholder tidsskriftene til den amerikanske psykologforeningen (APA). Mange sentrale tidsskrift innenfor psykologi.

Tidligere i år varslet vi at tilgangen til PsycARTICLES fra American Psychological Association (APA) ble borte med virkning fra 1. mars. Dette som en konsekvens av reduksjon i Helsebiblioteket.

PsycARTICLES er en viktig database for HINN.

Vi er derfor glade for at vi kun etter en måneds opphold kan fortelle at HINN igjen har tilgang til PsycARTICLES.
Flere fagbibliotek, både i helsetjenesten og i undervisningssektoren, har fått forhandlet fram en ny avtale med APA som HINN har valgt å gå inn på.