Language: NOR | ENG

Praksisundervisning i skoler og barnehager går som planlagt

Et av høgskolens bygg i Hamar

Seks studenter i Hamar har i helga testet positivt for covid-19, men er trolig ikke smittet gjennom undervisning. Planlagt praksis for andre studentgrupper fortsetter.

Høgskolen er av kommuneoverlegen i Hamar blitt informert om at seks av våre studenter ved studiested Hamar har testet positivt. I likhet med tidligere smittetilfeller blant våre studenter er det foreløpig ingen indikasjoner på at det har skjedd smitteoverføring gjennom våre undervisningsaktiviteter på studiestedet.

Som varslet på fredag er, med visse unntak, det meste av undervisningen på studiested Hamar lagt om til digitale løsninger som følge av den generelle smittesituasjonen i samfunnet og innføringen av lokale tiltak i Ringsaker, Hamar, Stange og Løten.

Etter nøye overveielser, og i samråd med kommuneoverlegen i Hamar, har lokal krisestab ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk søndag 1. november konkludert med at praksisopplæringen av våre lærerstudenter i skoler og barnehager kommende uke skal gå som planlagt.

Det er ingen kjente koblinger mellom de smittede studentene og de studentgruppene som skal ha praksis. Hoveddelen av studentene som har praksis kommende uke har ikke vært på studiested Hamar på over en uke.

Studenter som har praksis har imidlertid fått strenge føringer fra kommuneoverlegen om ikke å møte opp hvis de har mistanke om at de kan ha vært i kontakt med en smittet og om å være ekstra oppmerksomme på egne symptomer. Ved minste mistanke skal de holde seg hjemme og teste seg. De er videre bedt om å begrense nærkontakter i fritiden til færrest mulig.

Kontakt:
Dekan Morten Ørbeck ved fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, tlf. 976 91 867.