Language: NOR | ENG

Praksisnær undervisning i høyere utdanning

Praksisnær undervisning i høyere utdanning

21. oktober arrangeres seminaret "Praksisnær undervisning i høyere utdanning", og boken "Praksisnær undervisning - i praksis og teori" lanseres.

Forskergruppa «Kvalitet i høyere utdanning» inviterer til boklansering og seminar om «Praksisnær undervisning». Vi vil fortelle om boka, samtale om hva praksisnær undervisning kan være og gi noen eksempler på slik undervisning.

Bakgrunn for boka og seminaret er at studenter i høyere utdanning ønsker at studiene er nyttige og relevante for deres framtidige yrkespraksis, personlig utvikling og sosialt liv. Myndighetene har også fokus på studentenes mestring og at arbeidskraften de representerer er tilpasset dagens marked men også framtidas krav. For eksempel mener NOKUT at «flere studieprogrammer og fagområder sliter med å skape en god tilknytning til det arbeidslivet studentene etter hvert skal inn i»  https://www.nokut.no/nokut-bloggen/hvordan-forberedes-studentene-pa-arbeidslivet/

Ettersom framtida er uviss ansees fleksibilitet, lærevillighet og generelle kompetanser som sentralt. En universalløsning kan være å gjøre studiene mer «praksisnære». Som høgskoleansatte utfordres vi til å få studenter bedre i stand til å resonnere og forberede seg for «det praktiske», enten vi arbeider med konvensjonelle teoretiske emner, i profesjonsutdanninger eller i etter- og videreutdanning.

I boka, og på seminaret, vil vi fremme et faglig perspektiv om at det praksisnære ikke bare handler om yrkespraksis men om praksis i vid forstand. Studenters studiearbeid og erfaringer og innsikter de bringer med seg inn i studiene, gjør dem også til praktikere. Å hjelpe dem til erkjennelse av egenverd, og til å se seg selv i det speilet av kunnskap, verdier og ferdigheter høyere utdanning kan være, er en av våre sentrale dannelsesoppgaver. Slik kan det praksisnære ikke bare ha et nytteperspektiv for yrkespraksis men også bidra til dannelse og kritisk tenkning.

Program:

Praksisnær undervisning i høyere utdanning

- Seminar og boklansering 21.10.20 

Hvor: Auditorium G, Storhove, Lillehammer

Klokkeslett: 12.00-15.00

Møteleder: Eli Skjeseth

Program:

12.00-12.15  Vi møtes til kaffe/te og biteti på gangen utenfor auditorium G

12.15-13.15

Velkommen ved forskergruppa «Kvalitet i høyere utdanning»

Simon Aase: Hilsen fra forlaget

Yngve Nordkvelle: Om kvalitet i undervisning i høyere utdanning

Grete Salicath Halvorsen: Hva kan praksisnær undervisning være?

13.15-13.30 Pause for påfyll

13.30 – 15.00

Odd Rune Stalheim: Praksisnær undervisning med simulering og rollespill

Anne Røisehagen: Seminar som undervisningsform 

Njål Vidar Traavik: Feltarbeid – forskande tilnærming til praksis

Tone Dyrdal Solbrekke, professor ved UIO, kommenterer 

Diskusjon

Klikk her for å melde deg på>>> (NB! Det er kun 30 plasser)

Velkommen

Les mer om boken «Praksisnær undervisning – i praksis og teori» her