Language: NOR | ENG

Praksisnær forskning og utviklingsarbeid

Teori og praksis henger sammen - illustrasjon

Ph.d.-kurset «Praksisnær forskning og utviklingsarbeid» er et kurs for stipendiater og førstelektorkandidater, og personer ansatt i UFF-stilling som har interesse for å komme i gang med meritterende arbeid. Påmeldingsfrist er 1. desember 2020.

Ph.d.-kurset «Praksisnær forskning og utviklingsarbeid» er et kurs for stipendiater og førstelektorkandidater, og personer ansatt i UFF-stilling som har interesse for å komme i gang med meritterende arbeid.

Påmeldingsfrist: 1. desember 2020

Det forutsettes at deltakerne utfører et prosjekt som er avgrensbart og mulig å rapportere fra i løpet av kurset.

Sentrale begreper i kurset er teorier og praksiser i høyere utdanning, samspill mellom FoU, utdanning og studenters læring, arbeid med praksis, relevans av studier og yrkesorientering.
Fokus er på kvalitative metoder.

Målet med kurset er å fremme arbeidet med å forske i og på egen virksomhet slik at studenter og ansatte får mer engasjement og delaktighet i utdanningen.

Organisering av kurset i 2021:
Kurset har seks obligatoriske samlingsdager fordelt på tre samlinger fra februar til november 2021.

Første samling: 20.-21. januar
Andre samling: 7-8. april
Tredje samling: 6-7. september
Dato for innlevering: 5. november

Arbeidet mellom samlingene er viktig, og det rapporteres fra hver samling.
Kurset gir 10 ECTS-poeng og holdes på Høgskolen i Innlandet.

Påmelding:
Påmelding gjøres via søknadsweb innen 1. desember 2020

Du finner fullstendig emnebeskrivelse her