Language: NOR | ENG

Planlegger en mest mulig normal studiestart

Studenter på plenen foran høgskolens lokaler ved Terningen Arena i Elverum

Høgskolen ønsker studenter tilbake på studiestedene fra semesterstart til høsten. Foto: Karen-Ingrid

Høgskolen i Innlandet ønsker en mest mulig normal studiestart til høsten og planlegger at studenter skal møte opp fysisk.

– Studenter som trenger et sted å bo bør skaffe seg det, for vårt utgangspunkt er en studenthverdag fra august som er tilbake til det vanlige – så langt smittevernreglene tillater, sier Stine Grønvold, prorektor for utdanning ved HINN.

Deler inn i grupper

Høgskolen vurderer å dele studenter inn i mindre grupper (kohorter) for å kunne åpne for fysisk undervisning. Gruppene kan slås sammen til større grupper når smittevernreglene tillater det.

– Slike begrensninger i gruppestørrelse kan hindre at undervisningen foregår på en skjerm, selv om vi kanskje ikke kan ha fulle auditorier fra første dag, sier Grønvold.

Studentene vil få nærmere informasjon om hvordan de skal forholde seg når studiestart nærmer seg.

– Det er koronasituasjonen som avgjør hva som er mulig, men vaksineplanen Norge følger gir grunn til håp om at de fleste vil være vaksinerte når studiehverdagen starter i august, sier hun.

Planlegger INNStart og fadderuke

Tradisjonen tro vil nye studenter bli invitert til INNStart med faglig opplegg de første dagene etter studiestart. En offisiell åpning av studieåret står på programmet under INNStart. Denne skjer digitalt, men først og fremst fordi HINN har mange studiesteder.

Høgskolen samarbeider med Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN) om en styrking av velferdstiltak for å ivareta studentene best mulig. Flere student- og læringsassistenter ansettes for å bidra til dette.

Planleggingen av årets fadderuke er også i gang, og planlegges gjennomført i tråd med smittevernreglene og eventuelle begrensninger i gruppestørrelse.

– Vi gleder oss til å ta imot studentene og ønske velkommen til et studieår som vi håper og tror blir mer normalt enn det inneværende som har hatt strenge koronarestriksjoner, sier Stine Grønvold.