Language: NOR | ENG

Pilotering av nettbasert prosessverktøy for NAV

Hender som bruker pc tastatur+

Høgskolen i Innlandet har på oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet utviklet "Kompetanseledelse – et prosessverktøy for ledere og medarbeidere i NAV".

Høgskolen i Innlandet har på oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet utviklet "Kompetanseledelse – et prosessverktøy for ledere og medarbeidere i NAV".

Kompetanseledelse er et nettbasert prosessverktøy som skal hjelpe ledere og medarbeidere i hele NAV til å styrke sitt kompetanse- og utviklingsarbeid.
Myndiggjøring er et gjennomgående perspektiv i verktøyet, mens lederskap, medarbeiderskap og selvledelse er hovedkilden til det myndiggjørende kompetansearbeidet.
Verktøyet gir prosess-støtte og faglig påfyll, mens deltakerne selv fyller kurset med sitt eget praktiske innhold.

Kompetanseledelse piloteres for medarbeidere og ledere ved seks enheter i NAV høsten 2020.
Piloteringen skal evalueres eksternt. Det tas sikte på at verktøyet kan tilbys for flere enheter i NAV i 2021.

Kompetanseledelse er utviklet ved Høgskolen i Innlandet ved Handelshøgskolen og Senter for livslang læring i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Faglig ansvarlig: 
Førsteamanuensis Stein Amundsen ved  Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS).  

Prosjektleder:
Line Kristiansen ved  Senter for livslang læring (SELL)