Language: NOR | ENG

Ph.d.-kurs - Forskningsformidling med vekt på audiovisuelle medier

Bilde av en kran med et tv-kamera mot en blå bakgrunn.

2. september er søknadsfristen for kurset som arrangeres på studiested Lillehammer. Foto : Colourbox. 

14. - 18. september arrangeres det kurs på studiested Lillehammer.  

Har du lyst til å lære hvordan du på best mulig måte kan formidle forskningsresultater på en kort og presis måte? Rammen for dette kurset er en kultur hvor de audiovisuelle mediene har en stadig sterkere posisjon.

Mens tradisjonell forskningsformidling er nært knyttet til det å skrive lengre tekster, utforsker dette kurset kortformatet i så vel muntlig som i tekstlig og audiovisuell formidling.

 Eksempler på sistnevnte er videoessays (se for eksempel « Style in the Wire» av Erlend Lavik), kortfilm (som « For Linnea» av Kerstin Søderstrøm/Filmmakeriet) og digitale fortellinger ( Filmkomponist Gunnar Sønstervold av Tore Helseth).

I kurset får du trening i å takle intervjusituasjonen foran kameraet med pågående journalister, og du får anledning til å lage en kort videofortelling om eget forskningsprosjekt.

Kurset benytter så vel forelesninger som gruppesamtaler og praktiske øvelser.

Forelesere

Ansvarlig for kurset er førsteamanuensis Yvonne Fritze fra Høgskolen i Innlandet.

I tillegg vil det bli gjesteforelesninger av personer med lang erfaring fra formidlingsarbeid.

Studiepoeng /ECTS points

For studenter tatt opp i Ph.d.-programmet audiovisuelle medier: fellesgrad mellom NTNU og Høgskolen i Innlandet, gir kurset 5 studiepoeng ved bestått eksamen. Studenter tilhørende andre institusjoner må søke godkjenning av studiepoeng ved sine respektive hjemmeinstitusjoner. For å bestå eksamen må to arbeidskrav og et refleksjonsnotat være godkjent.

Kurset er i hovedsak rettet mot ph.d kandidater, men er åpnet for andre interesserte som har behov for å lære mer om hvordan de skal håndtere mediene. 

Påmelding

https://docs.google.com/forms/d/1raRBvDDUc7mEPT-PHYgm26Hr2II4BZsq40Rd1r_r5DY/edit

Kurset er gratis, men deltakere må selv dekke utgifter til kost og losji.

Søknadsfrist: 2. september 2020.

Merk at det er fortløpende opptak, og en begrensning på 12 plasser. Det betyr at kurset kan bli fullt selv om søknadsfristen ikke har gått ut, men du får uansett tilbakemelding om opptak innen 4. september 2020.