Language: NOR | ENG

Parkeringstillatelse: Har du husket å registrere deg?

Bilde av mange biler.

Fra 1. august har det blitt enklere å registrere parkeringstillatelse ved studiestedene Hamar, Lillehammer og Elverum. Men husk at du må registrere bilen din.

Nå har det blitt enklere å registrere parkeringstillatelse for studenter og ansatte ved studiestedene Elverum, Hamar og Lillehammer.
Men har du husket å registrere deg?

Skal du som student eller ansatt ved HINN parkere ved et av studiestedene i Hamar, Lillehammer eller Elverum, må du registrere deg med fordelsparkering i app'n til APCOA FLOW.

Den nye ordningen med å registrere parkering i en app på telefonen trådte i kraft 1. august 2020.  Du registrerer deg kun én gang for å parkere på alle studiestedene.

NB! Hvis du lastet ned app'n i løpet av sommeren, er det ikke sikkert du får byttet mellom flere kjøretøy. Da må du slette fordelsparkeringen din, og laste inn på nytt.

Parkering må startes KUN når du parkerer på plasser hvor det er avgift.

Benytt en stabil internettoppkobling når du registrer deg. Når du parkerer på studiestedene Blæstad, Evenstad og Rena trenger du ikke registrere deg i app'n.

Har du spørsmål eller problemer med registreringen? Ta kontakt med Apcoa support i appen, på e-post  kundesenter@apcoa.no eller på telefon 22 05 75 00.

Se også "Ofte stilte spørsmål":

For studenter: 

For ansatte: 

Lenke til bruksanvisning for å laste ned app og registrering: