Language: NOR | ENG

Pandemien gir oss symptomer på posttraumatisk stresslidelse

Pandemien gir oss symptomer på posttraumatisk stresslidelse

Mange nordmenn har fått symptomer som stemmer overens med PTSD-lidelse etter at pandemien traff landet

− Det er en veldig stressende situasjon å miste inntekten eller være redd for å miste den, sier forsker fra Høgskolen i Innlandet.

Tore Bonsaksen

Professor Tore Bonsaksen har vært med på studien som viser at mange av oss har utviklet PTSD-symptomer under pandemien

Vanligvis tenker vi på krig, ulykker og vold når vi hører om personer som har fått posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Nå viser en ny studie at pandemien har gitt flere nordmenn symptomer på slik stresslidelse.

Det er  forskning.no som har publisert en artikkel om dette i dag. 

I spissen for forskerne som har gjort den nye studien finner vi professor Tore Bonsaksen på Fakultet for helse- og sosialvitenskap. 

Blant deltagerne hadde 12,5 prosent av mennene og 19,5 prosent av kvinnene symptomer som tilsvarte en PTSD-diagnose. Resultatene kommer fra en spørreundersøkelse som 4500 nordmenn over 18 år svarte på i april og mai 2020 via sosiale medier.

Artikkelen " Post-Traumatic Stress Disorder and Associated Factors during the Early Stage of the COVID-19 Pandemic in Norway" er publisert i International Journal of Environmental Research and Public Health med Bonsaksen som hovedforfatter.