Language: NOR | ENG

Opptak til 2. og 3. år for noen bachelorprogrammer

Person som stirrer på sin egen klokke mens han studerer (foto: Colourbox)

Har du et årsstudium fra tidligere eller avslutter årsstudie denne våren kan du søke deg inn på videre studier via lokalt opptak (Foto: Colourbox). 

Om du har eller går årsstudier kan du søke opptak til andre studieår i tilsvarende bachelorutdanninger. 

Studiene søkes via vår lokale søknadsweb og har søknadsfrist 15. april. 

Har du spørsmål om opptakskrav, studiekompetanse eller søknadsprosessen for de ulike bachelorstudiene? Sjekk ut studieomtalene, og ta eventuelt kontakt med opptakskontoret på opptak@inn.no eller telefon : 62 43 00 04.

Lykke til med studievalget!

Sist endret: .