Language: NOR | ENG

Opptak til 2. og 3. år for noen bachelorprogrammer

Person som stirrer på sin egen klokke mens han studerer (foto: Colourbox)

Har du et årsstudium fra tidligere eller avslutter årsstudie denne våren kan du søke deg inn på videre studier via lokalt opptak (Foto: Colourbox). 

Om du har eller går årsstudier kan du søke opptak til andre studieår i tilsvarende bachelorutdanninger. 

Studiene søkes via vår lokale søknadsweb og har søknadsfrist 15. april. 

Følgende er en oversikt over hvilke årsstudier som kvalifiserer for opptak til hvilke bachelorutdanninger:

Har du spørsmål om opptakskrav, studiekompetanse eller søknadsprosessen for de ulike bachelorstudiene? Sjekk ut studieomtalene, og ta eventuelt kontakt med opptakskontoret på opptak@inn.no eller telefon : 62 43 00 04.

Lykke til med studievalget!