Language: NOR | ENG

Oppskalering innen økologisk landbruk

Dronebilde av studiested Blætad.

Emnet "Innføring i økologisk landbruk" ved studiested Blæstad har fått innvilget 596.000 kroner av Diku. 

Grønne utdanninger har blitt stadig mer populære, for eksempel Årsstudium i økologisk landbruk på studiested Blæstad. Nå oppskaleres fagområdet etter covid-19.

Årsstudium i økologisk landbruk har et betydelig antall søkere ved søknadsfristen i år, og det forventes enda flere i juli når ledige studieplasser legges ut. Slike utdanninger er viktige blant annet fordi de knyttes til FNs bærekraftmål. Samtidig inngår økologisk landbruk i myndighetenes satsing på å styrke mulighetene for permitterte og arbeidsledige etter covid-19.

Støttes av Diku

- Vi har derfor søkt om midler fra Diku til oppskalering av emnet «Innføring i økologisk landbruk» og fått innvilget 596 000 kr – hele summen vi søkte om, opplyser  instituttleder Morten Tofastrud.

Ifølge Morten, skal en stor del av midlene brukes til veiledning og vurdering av et forventet fordoblet antall studenter i og med satsingen på permitterte og arbeidsledige som følge av pandemien.

- I tillegg vil vi benytte noe av midlene til å gjennomføre digitale nettsamlinger og ekskursjoner hvor studentene får en innføring i ulike forhold ved drift av en økologisk gård, forteller han.

Utdanning tilknyttet FNs bærekraftmål

«Endringskompetanse og samfunnsengasjement» er et av fem innsatsområder i Dikus strategi for 2020-2024, hvor FNs bærekraftsmål skal legge føringer for innholdet i og innretningen på Diku sine ordninger. Årsstudiet gir studentene kompetanse i blant annet å vurdere økologisk drift i forhold til miljøhensyn og matproduksjon, som møter mål 12, Ansvarlig forbruk og produksjon i FNs bærekraftsmål.

Høgskolens prorektor for utdanning, Stine Grønvold, er også begeistret for utviklingen:

- Det er godt å se at våre grønne utdanninger er populære slik at mange av våre studenter kan ta del i et grønt skifte i Innlandet, kommenterer hun i en annen artikkel.