Language: NOR | ENG

Oppfordring til økt bruk av munnbind

Foto av kvinne med munnbind

Kriseledelsen ved HINN oppfordrer til økt bruk av munnbind der en meteres regelen ikke kan opprettholdes.

Etter en tid med noe mindre smittepress, øker igjen smittetallene på Østlandet og særlig i Osloregionen. Situasjonen beskrives som alvorlig.

Så langt har dette ikke ført til kraftig vekst i antall smittetilfeller i vertskommuner eller på studiestedene. Det er viktig for HINN å opprettholde størst mulig grad av undervisning og annen aktivitet på campus innenfor gjeldende smittevernregler.

Kriseledelsen oppfordrer derfor på det sterkeste til følgende:

  • Studenter, ansatte og gjesteforelesere som reiser fra røde områder bes bruke munnbind under reise med offentlig transport når en-meters kravet ikke kan overholdes.
  • I situasjoner på studiestedet innendørs der en-meters kravet ikke kan overholdes bør munnbind benyttes.
  • Ansatte og gjesteforelesere bosatt i Oslo-områder oppfordres til bruk av hjemmekontor, så fremt det ikke går utover undervisning på campus.
    Dette etter avtale med leder. Mest mulig av den planlagte fysiske undervisningen skal opprettholdes.

Situasjonen følges, og tiltak vurderes igjen om en ukes til. 
Det minnes om at det mest effektive smitteforebyggende tiltaket er å holde avstand til hverandre. Det gjelder ikke bare i møter, men like mye på vei til møtelokalene, i pausen og ved kantinebesøk.