Language: NOR | ENG

Oppføring av nybygg gir stengte parkeringsplasser på Lillehammer

Et modulbygg som ligner på det nye som skal oppføres på Lillehammer

Det er et modulbygg som ligner på dette som skal oppføres ved studiested Lillehammer.

Et nytt modulbygg skal oppføres ved HINN på Lillehammer. Det gir endret parkeringsmulighet.

Parkering nybygg

Lillehammer kommune har gitt klarsignal til oppføringen av det nye modulbygget med 84 kontorplasser.

Graving og grunnarbeider starter opp denne uken og skal pågå i to til tre uker. I forbindelse med arbeidet er deler av parkeringsplassene i området stengt, blant annet på nedsiden av «internatet» på Storhove.

I begynnelsen av mars fraktes modulene til nybygget inn med lastebil og monteres. Leveringen vil ta om lag en uke, og i denne perioden vil parkeringsarealet fra gangbroen til Nyhove og sørover ikke kunne benyttes til gjennomkjøring eller parkering (illustrasjonen viser hvilke arealer som blir berørt).

HINN har parkeringsplasser ved Fakkelgården som kan brukes i den aktuelle perioden.

Det er Gjerdalen Entreprenør AS som gjennomfører grunnarbeidene og PX Solution/Adapteo som har prosjektansvaret for modulbygget.

Etter planen skal bygget tas i bruk rett etter påske.