Language: NOR | ENG

Ørbeck skal lede ekspertgruppe

Dekan Morten Ørbeck

Dekan Morten Ørbeck skal lede ekspertgruppen som skal jobbe for å styrke barnehagelærerutdanningen. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

Dekan Morten Ørbeck skal lede ekspertgruppen som skal foreslå endringer i rammeplanen for barnehagelærerutdanningen.

- Det blir spennende å få jobbe med en så viktig oppgave sammen med kompetente folk fra andre barnehagelærerutdanninger og fra barnehagesektoren, sier Ørbeck, som er dekan ved fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. 

At han som dekan har blitt valgt som leder av ekspertgruppa mener han også vil komme Høgskolen i Innlandet som institusjon til gode.

- HINN har en stor og viktig barnehagelærerutdanning på Hamar, og det er selvsagt viktig å få være med på å forme denne utdanningen for fremtiden. Det er også en tillitserklæring til vårt lærerutdanningsmiljø at vi nok en gang får både leder og sekretariat for et rammeplanutvalg, sier Ørbeck. 

Barnehagelærerutdanningene fikk tilbake i 2012 en ny nasjonal rammeplan. Denne stiller overordnede krav til faglig kvalitet, struktur og innhold i utdanningen og hva studentene skal kunne når de er ferdig utdannet. Men fagmiljøene mener nå at rammeplanen for barnehagelærerutdanningen er lite fleksibel, og upresis på enkelte områder. Spesielt gjelder dette hvilken rolle og plass pedagogikken skal ha i utdanningen.

- Mandatet er tydelig avgrenset til å fokusere på pedagogikkens rolle og plass i utdanningen, på mulighetene for fleksibilitet mellom kunnskapsområdene og på hvordan de gjennomgående temaene i utdanningen bør ivaretas, sier Ørbeck. 

Ekspertgruppen, med Ørbeck i spissen, skal nå komme opp med forslag til endringer for å gjøre barnehagelærerutdanningen enda bedre.

- Nå har rammeplanen vært i bruk i noen år, og vi har fått nyttig tilbakemeldinger om hvordan planen fungerer. Nå skal vi gå gjennom planen og gjøre den enda tydeligere. Målet er at studentene skal få en utdanning som ruster dem enda bedre for den viktige jobben de skal ut i, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i en pressemelding.

- Etter seks år som dekan med ansvar for blant annet barnehagelærerutdanningen på Hamar har jeg forhåpentligvis opparbeidet meg noe innsikt i styrker og svakheter ved gjeldende rammeplan. Jeg ser heller ikke bort ifra at Kunnskapsdepartementet ser det som en fordel at jeg selv ikke har bakgrunn fra noen av fagene eller kunnskapsområdene i utdanningen, forteller Ørbeck. 

Mandatet for Rammeplangruppa for barnehagelærerutdanning tilsier at arbeidet skal starte i september/oktober 2020. Målet er at gruppa leverer sitt forslag til endret rammeplan med vurderinger til Kunnskapsdepartementet innen 1. juni 2021.