Language: NOR | ENG

Økt tilgang til campus

Blæstad

Det går mot lysere tider når det gjelder studentenes tilgang til lesesaler, grupperom og andre fasiliteter på studiestedene våre, her representert ved campus Blæstad. 

I tråd med signaler fra KD og helsemyndighetene jobber HINN med å legge til rette for økt tilgang til studiestedene for studenter som har behov for det for ikke å få forsinket sin studieprogresjon. 

Studentene bes merke seg at det fortsatt ikke legges opp til campusbasert undervisning resten av vårsemesteret, og at omleggingen til digitale eksamensformer opprettholdes.

Det jobbes med å gi studentene tilgang til lesesaler og grupperom, men her gjenstår noe planlegging før vi kan si noe om når og hvordan dette vil bli. Det vil bli gitt informasjon om dette i løpet av uka.

Når det åpnes for økt tilgang til høgskolens bygg må alle som skal ha tilgang fylle ut et digitalt registreringsskjema. Denne oversikten trenger høgskolen blant annet for å kunne bistå kommunelegen med smittesporing dersom en ansatt eller student blir smittet av koronaviruset. Pandemien er ikke over, og det kan komme endringer som gjør det nødvendig med nye lokale tiltak på kort varsel.

Vi regner med å kunne gi mer informasjon om studentenes tilgang til de ulike campusene neste uke.