Rektor Kathrine Skretting ved pulten på kontoret sitt (foto: Noorit Larsen/HINN)

- Dette året vil jeg forsatt ha fokus på de organisatoriske sidene ved institusjonen, men også på kulturen. Å få på plass de rette "boksene" er naturligvis viktig, men så også å skape en levende organisme, en identitet, en følelese av tilhørighet til den nye institusjonen, sier HINN-rektor Kathrine Skretting (foto: Noorit Larsen/HINN)

1. januar 2017 fusjonerte Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark og ble til Høgskolen i Innlandet (HINN). Ett år seinere har vi møtt rektor Kathrine Skretting for å oppsummere et begivenhetsrikt år og for å høre med henne hva som venter den nye institusjonen framover.

Les hele intervjuet på våre engelske sider

Sist endret: .