Nytt system for kildesortering

Bilde av studenter på studiet Master i miljøpsykologi.

Flere studenter på Master i miljøpsykologi var involvert i arbeidet med nytt system for kildesortering. Fra venstre : Ellinor Moe, Marte Helene Halvorsen og Marin K. Henriksen. Foto : Privat. 

Masterstudenter i miljøpsykologi har vært med på å utarbeide et helt nytt system for kildesortering ved studiested Lillehammer.

I samarbeid med driftsseksjonen ved HINN har studentene kommet med innspill til utforming og design. En av studentene som har vært med på prosjektet er Marin Kristine Henriksen.

- Jeg ble veldig glad da jeg så at kildesorteringsstasjonene var på plass og synes det er gøy at HINN tar initiativ til å samarbeide med studenter i praktiske prosjekter. Det er positivt at vi får muligheten til å vise noe av kunnskapen vi lærer på masterstudiet i miljøpsykologi og ikke minst føle at man blir hørt.

 - Hva er miljøpsykologien i dette? 

Kort fortalt så kan miljøpsykologi bidra til forståelse av hvordan den fysiske utformingen av kildesorteringsstasjonene kan dytte folks atferd i riktig retning og føre til endringer i vaner hos brukerne over lengre tid. I tillegg kan miljøpsykologi bidra med kunnskap om hva slags typer tiltak og incentiver som kan underbygge en slik type atferdsendring.  

Håper arbeidet blir fulgt opp 

Henriksen har følgende tips til hvordan HINN kan følge opp sitt arbeid innen kildesortering i fremtiden.

Jeg synes det er bra at høgskolen har fått opp fysiske kildesorteringsstasjoner på studiested Lillehammer da dette har mye å si for miljøidentiteten. Det er mye som kan gjøres for å følge opp dette videre, men jeg tenker det er ekstra viktig at brukerne opplever prosessen som konsistent og at det hele tiden finnes informasjon å henvende seg til på nettsiden og ved stasjonene.

Mulig hovedbilde

Fra venstre : Ibrar A. Manzoor, Ellinor Moe og Marte Helene Halvorsen. Foto: Privat.

Vil involvere brukerne

For å skape engasjement tror Henriksen det er viktig å gjennomføre en form for kampanje eller konkurranse for å inkludere brukerne og potensielt aktivere sosiale normer.

- Jeg vil også anbefale å evaluere tiltakene underveis, sier Henriksen. 

- Studentene trenger relevant praksis

Ingeborg Flagstad som underviser i miljøpsykologi, trekker fram viktigheten av å jobbe med praktiske prosjekter som en forberedelse til arbeidslivet.

- Et teoretisk studium legger et viktig fundament, men studentene trenger også øvelse i å anvende kunnskapen på praktiske oppgaver. Vi er svært glade for samarbeidet med drift-seksjonen på dette prosjektet, sier Flagstad.

GH Kildesortering_Monica Rønning

Monica Rønning er tidligere psykologistudent, og har også vært involvert i prosjektet. Foto : Privat.

Sist endret: .