Nytt prosjekt i samarbeid med Norges Bondelag

Logo IPT

Inn på tunet Norge SA representerer gårder som sammen har dannet felles foretak som yter velferdstjenester.

Sammen med Norges bondelag har HINN fått midler til å utvikle en en digital opplæringspakke innen «Inn på tunet - IPT.

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk hvor tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel.
Gårdsbruk i denne sammenhengen er en eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.
Gårdsmiljøet åpner for mange muligheter for aktiviteter. Stell av dyr og planter, drift av skogen, pleie av kulturlandskapet, vedlikehold av maskiner og bygningsmasse utgjør aktivitetsgrunnlaget for IPT.

Målsettingen er primært å bidra positivt til helse, utvikling og trivsel for den enkelte bruker. Tilbudene bygger på samarbeid med oppvekst-, utdannings-, helse-, eller sosialsektoren, og omfatter aktiviteter med utgangspunkt i både gårdens og bondens ressurser.

Formålet med prosjektet, som vil ha oppstart i mai 2019, er å bidra til utviklingen av flere og mer profesjonelle, bærekraftige og lønnsomme IPT-tilbud. En sentral problemstilling i prosjektet vil være å se på hvordan en kan styrke nåværende og fremtidige gårdbrukeres kunnskap om IPT og motivere flere til å ta i bruk og utnytte næringsmulighetene dette tilbudet kan gi.

Summen på kr. 400 000,- kommer fra fra Kompetansemidler i landbruket (KIL-midler).

Prosjektet er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Matmerk, Oppland Fylkeskommune og HINN.

Senter for livslang læring (SELL) ved HINN skal være prosjektleder, designe digital opplæringsstruktur og produsere læringsressursene.

 

Sist endret: .