Language: NOR | ENG

Nytt fleksibelt trenerstudium ved Høgskolen i Innlandet

Studenter som trener utendørs ved Terningen Arena.

Fra og med høsten 2021 kan du ta et meget fleksibelt trenerstudium hos oss på deltid. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

Fra høsten 2021 blir det mulig å ta en nett- og samlingsbasert trenerutdanning hos oss.

Bachelor i idrett – spesialisering i trenerrollen, deltid, er et nytt studium der HINN skal ta inn 27 studenter. Studiet kjennetegnes av fleksibilitet og digitale arbeidsformer.

- Det er ingen andre utdanningsinstitusjoner i Norge som har en tilsvarende utdannelse som er digitalt basert, så vi tror dette studiet blir godt mottatt, sier høgskolelektor Axel Stefansson.

Karriererådgiver i Olympiatoppen, Tonje Hinze, bistår utøvere med karriereveiledning og hjelper dem som ønsker å kombinere toppidrett med studier og/eller jobb. Hun er svært positiv til det nye studiet.

- HINN går foran

- På mange måter går HINN foran, og legger litt press på de andre utdanningsinstitusjonene. Det finnes fleksible og digitale enkeltemner innenfor trenerutvikling og Sport Management også ved andre utdanningsinstitusjoner, men dette er det første fullverdige bachelorstudiet på dette fagområdet med en så stor grad av fleksibilitet, mener Hinze.

Opprettelsen av det nye studiet blir også godt mottatt hos Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO). Administrasjonskoordinator Kristine Bøe sier de er veldig glade for at HINN tenker nytt og fleksibelt - og lager deltidsstudier også innen idrett og trenerrollen. 

-Vi har et godt samarbeid med med HINN, som er blant de beste i klassen til å ta toppidrettsutøverne på alvor, hva gjelder forståelse for - og tilrettelegging av studieprogresjon og gjennomføring. Det er grunnleggende viktig med fleksibilitet for at utøvere som satser både på idrett og utdanning skal komme igjennom på en god måte på begge arenaer, sier Bøe.  

Studiet krever kun at man er tilstede på samling en gang hvert semester. Samlingen er enten fysisk eller digital, og all annen undervisning gjennomføres digitalt. Dette gjør det mulig å kombinere studiet med egen karriere som trener eller idrettsutøver, andre studier eller jobb.

- Studiet gir mange utøvere som på sikt ønsker en trenerkarriere muligheten til å tilegne seg kompetanse innen trenerfaget ved siden av idrettskarrieren. Det kommer utøverne til gode at det legges opp til så mye digital undervisning, sier Hinze.

Utdanningsutvalget godkjente 26. november studieplanen for studiet, som får Magnhild Medgard Skår som studieprogramansvarlig. NISO og Olympiatoppen er blant aktørene som har kommet med innspill til utviklingen av studiet, siden de har sittet i referansegruppen til studiet, som bygger på Bachelor i idrett – spesialisering i trenerrollen. I tillegg til det organisatoriske er det også noen andre forskjeller.

 -Det faglige innholdet er relativt likt, men på deltidsstudiet er det to nye fag som går mer på selve trenerrollen. Det ene faget handler om trenerrollen i samfunnet, mens det andre går på utvikling av treneridentitet. Studentene på deltidsstudiet vil ikke få årsstudium idrett, da det ikke vil være aktivitetsfag utover egen fordypningsidrett i deltidsstudiet. På sikt jobber vi også med at deler av studiet blir tilgjengelig som kurs man kan kjøpe, sier Medgard Skår.

- Vil bety mye for regionen

Avdelingsleder i Olympiatoppen Innlandet, Jostein Buraas, sier de er veldig opptatt av å følge opp trenerne i Innlandet slik at de til enhver tid kan tilegne seg best mulig kompetanse. Han mener studiet vil gi mange trenere i Innlandet en unik mulighet til å få faglig påfyll.  

- Et slikt studium vil utvilsomt bety mye for regionen. Spesielt er den fleksible måten studiet legges opp på positivt siden studiet kan kombineres med både annen jobb og idrettssatsing. Dette er rett og slett veldig bra for idretten i Innlandet.

Vil ha studenter fra hele Norge

Studiets fleksibilitet og kompetansen i fagmiljøet tror Stefansson vil gjøre det aktuelt for nåværende og fremtidige trenere over hele Norge.

- Det er spesielt egnet for trenere og utøvere som ønsker å øke sin kunnskap og kompetanse innen trenerrollen, men ikke har anledning til å studere på fulltid. Studiet gir også trenersertifisering i henhold til trenerløypa til Norges idrettsforbund, forklarer Stefansson.

Buraas håper og tror at studiet blir godt mottatt siden det er lagt opp på en fleksibel måte, og dermed åpner dørene for de som ikke har mulighet til å ta en trenerutdanning på heltid.

- Formell kompetanse i kombinasjon med erfaring gir en tyngde og trygghet i trenergjerningen. Treneryrket er meget krevende med store krav rundt variert kompetanse, og skal man ha den nødvendige tryggheten som trener så vil formell kompetanse være helt nødvendig, mener Buraas.

- Det nye studiet retter seg først og fremst mot personer som har spesifikk interesse for trenerrollen. Enten om du er trener i dag og ønsker formell kompetanse eller ønsker å jobbe med prestasjonsutvikling i fremtiden, kan dette studiet passe godt for deg, sier Stefansson.

- Ingen er viktigere enn trenerne

Buraas håper at studiet kan bidra til at morgendagens toppidrettsutøvere i fremtiden vil få en enda bedre treningshverdag.

- For disse er det ingen som er viktigere enn trenerne. Bedre skolerte trenere som dette tilbudet utvilsomt vil bidra til betyr derfor mye, sier Buraas.