Language: NOR | ENG

Nytt EU-prosjekt: Styrking av mediekompetanse hos utsatt ungdom

Illustrasjonsbilde

Høgskolen i Innlandet er med som partner i et nytt Erasmus+-prosjekt

Høgskolen i Innlandet er med som partner i et nytt Erasmus+-prosjekt som heter «Media Literacy Towards Youth Social Inclusion» (akronym MINDtheGaps). 

Prosjektet går ut på utvikle mediekompetanse som virkemiddel for sosial inkludering og kritisk tenkning hos sårbare ungdommer. Det er fire land som deltar i prosjektet: Portugal, Bulgaria, Tyrkia og HINN. Koordinator er Universitetet i Porto, som Senter for livslang læring (SELL) har samarbeidet med i flere prosjekter tidligere.

SELL ved Brit Svoen vil lede arbeidet ved HINN sammen med Anne Stine Bakmann ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap.

Prosjektet går over to år med «kick-off» i Porto i begynnelsen av mars.

Se mer om prosjektet: http://digitaliteracy.eu/mindthegaps/