Sykepleierutdanning (foto: HINN)

Høgskolen i Innlandet får 10 nye studieplasser til å utdanne sykepleiere. 

Høgskolen i Innlandet har i revidert nasjonalbudsjett fått tildelt ti nye studieplasser til sykepleierutdanning. 

De nye studieplassene kommer godt med, for sykepleierutdanningene ved HINN er svært populære. 

- Dette er veldig gledelige nyheter for Høgskolen i Innlandet, sier prorektor utdanning Stine Grønvold. Det er stort behov for flere sykepleiere i vår region og nå kan vi allerede fra høsten øke opptaket på sykepleierutdanningen. 

Totalt har de tre variantene av sykepleierutdanninger som tilbys ved HINN fått 780 førsteprioritetssøkere til de 235 studieplassene institusjonen i utgangspunktet har. Det er først og fremst tilgangen på gode praksisplasser som avgjør hvor mange studenter utdanningsinstitusjonene kan ta opp. 

– Vi har hatt god kontakt med de aktuelle institusjonene for å sikre at de ikke bare kan levere utdanning av høy kvalitet ved studiestedet, men at de også har mulighet for å gi studentene relevante og spennende praksisplasser, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett har regjeringen og KrF blitt enige om å sette av midler til 100 nye studieplasser til 3-årig sykepleierutdanning, som fordeles på studiesteder over hele landet, Av disse har altså HINN fått 10 studieplasser. 

 

Sist endret: .