Language: NOR | ENG

Nye studieplasser på samlingsbasert grunnskolelærerutdanning

Oversiktsbilde over Hamar sentrum.

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk er tildelt flere nye studieplasser. Her et bilde over området rundt studiested Hamar. 

Høgskolen i Innlandet er tildelt nye studieplasser til våre lærerutdanninger.

Dette er en del av Utdanningsløftet 2020 som Regjeringen har initiert i kjølvannet av covid-19.

- Norge vil få stor mangel på lærere i fremtiden, spesielt på barnetrinnet, og høgskolen er derfor spesielt fornøyd med også å ha fått nye studieplasser på den samlingsbaserte utdanningen for grunnskolelærere for 1.-7. trinn, sier dekan Morten Ørbeck ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk.

Morten Ørbeck

Dekan Morten Ørbeck er fornøyd med at HINN er tildelt nye studieplasser.

Med denne utvidede kapasiteten har vi muligheten til å tilby denne lærerutdanningen også for helt nye søkere.

Samlingsbasert studium

Ørbeck fremhever at dette er et studium for deg som vil undervise på små- og mellomtrinnet i grunnskolen. Du er opptatt av et godt fremtidig arbeidsmarked og ønsker kanskje å fortsette å bo der du bor, og gleder deg til undervisningssamlingene på Hamar.

Grunnskolelærerutdanningen for trinn 1 - 7 er en femårig profesjonsutdanning på masternivå og det samlingsbaserte tilbud er tilpasset de som ikke har anledning til å følge daglig undervisning på studiested Hamar, men har rom for et heltidsstudium i hverdagen. Samlingene i studiet er på 3–4 dager og er hver 3.-4. uke på studiested Hamar, sju minutters gangavstand fra Hamar jernbanestasjon.

Flere fag å velge i

Det finnes flere muligheter for faglige fordypninger og masterfag. I studieomtalen er disse nærmere omtalt. 

Studiet inneholder 110 dager veiledet praksis.

- Så langt det er mulig prøver høgskolen å tilrettelegge for praksis i de samlingsbaserte studentenes nærområde. Vi har en rekke praksisskoler i Innlandet, Oslo og det tidligere Akershus fylke, men vi kan også vurdere muligheter for praksisplassering ellers i landet, sier Ørbeck. 

Arbeidende studenter

Praksis er en viktig del av det samlingsbaserte studiet.

Ørbeck avslutter med å minne om at du som fullfører grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn kan få slettet 106 000 kroner av studielånet.

- Betingelsene er at du fullfører studiene på normert tid og at du har jobbet som lærer i minst tre av de første seks årene etter at du har fullført utdanningen. Velger du å jobbe i Nordland, eller Troms og Finnmark, kan du få slettet ytterligere 55.000 kroner av studiegjelden.

Nærmere omtale av studieprogrammet, opptakskrav og oversikt over kontaktpersoner finner du her.

Kanskje er du interessert i noen av våre andre lærerutdanninger? Det kan for eksempel være de campusbaserte grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn eller 5.-10.trinn, vår  lektorutdanning i språkfag, våre barnehagelærerutdanninger, våre faglærerutdanninger i musikk og kroppsøving eller vår praktisk-pedagogiske utdanning. 

Fra 20. juli klokken 09.00 kan du søke på ledige studieplasser.