Language: NOR | ENG

Nye koronatiltak ved høgskolen

Bilde fra høgskolens lokaler på Lillehammer.

Høgskolen i Innlandet gjør tiltak for å redusere den sosiale aktiviteten ved studiestedene og oppfordrer ansatte til bruk av hjemmekontor. Foto: Karen-Ingrid Fryjordet/Høgskolen i Innlandet.

Høgskolen i Innlandet holder studiestedene åpne, men reduserer den sosiale aktiviteten i lokalene etter regjeringens innstramminger i koronatiltak 5. november. 

– Vi ber ansatte som har mulighet til det om å jobbe fra hjemmekontor. Dette gjelder ikke ansatte som har ansvar for fysisk undervisning. I tillegg strammer vi inn på reiseaktivitet og åpner bare for reiser og deltakelse i seminarer og konferanser som er helt nødvendige for virksomheten vår, sier rektor Kathrine Skretting.

Regjeringen strammer inn

Regjeringen ber i sine nye tiltak om at alle holder seg hjemme i størst mulig grad og begrenser sosial kontakt med andre mennesker.

Alle universiteter, høgskoler og fagskoler blir også bedt om å vurdere om de kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken.

Bakgrunnen for tiltakene er økningen i smitte de siste ukene, og at det nå er smitteutbrudd i alle fylker.

Pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet om nye koronatiltak 5. november 2020 

– Når hjemmekontor blir normalen, er det viktig å opprettholde faglig og sosiale kontakt i seksjoner og mellom ansatte. Derfor har vi bedt alle personalledere ved høgskolen om å legge om til digitale møter som inkluderer alle medarbeidere, sier Skretting.

Opprettholder undervisning

Høgskolen har ansvar for å sikre studentene et godt læringsmiljø og undervisning går derfor som planlagt.

– Det er viktig å redusere smitterisiko. Samtidig har vi et ansvar for å sikre studentene framdrift i studiene så de unngår å bli forsinket, sier rektor.

Fakultetene legger om til digital undervisning der dette er faglig forsvarlig.

Praktisk undervisning og andre aktiviteter som er nødvendige for å sikre progresjonen, gjennomføres innenfor gjeldende smittevernfaglige råd.

Allerede i forrige uke besluttet høgskolen å legge om fra skoleeksamener til hjemmeeksamener i høst i alle fag hvor dette er mulig.

Les mer om omleggingen til hjemmeeksamen ved høgskolen 

Kontakt:

Rektor Kathrine Skretting, tlf. 951 36 364
Kommunikasjonsdirektør Tore Høyland, tlf. 993 96 025